Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct

Če ste že radioamater, potrebujete vlogo za podaljšanje radioamaterskega dovoljenja ali vlogo za spremembo klicnega znaka. Na voljo je tudi orientacijski seznam prostih eno in dvočrkovnih klicnih znakov.

 

Vloga za radioamatersko dovoljenje  (podaljšanje ali sprememba klicnega znaka).

Spisek prostih eno- in dvo-črkovnih znakov.

Pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj - PUARP 2006.