Pravila za diplomo UL S5

1. Diplomo "UL S5" izdaja Zveza radioamaterjev Slovenije z namenom povečanja in popestritve operaterske aktivnosti na VHF, UHF in SHF področjih.

2. Diploma se izdaja slovenskim operaterjem in radioklubom ter tujim operaterjem, ki imajo veljavno dovoljenje za delo amaterske radijske postaje na območju Republike Slovenije.

3. Za diplomo štejejo zveze (potrjene s QSL karticami) z različnimi malimi polji univerzalnega lokatorja (UL) v Sloveniji. Zveza s posameznim malim poljem UL se šteje samo enkrat, ne glede na frekvenčno področje VHF, UHF, SHF.

4. Veljajo zveze, vzpostavljene iz katerekoli lokacije v Sloveniji, od 24. oktobra 1992 dalje.

5. Dovoljene so neposredne zveze v telegrafiji (CW) in telefoniji (SSB,FM) - zveze preko repetitorjev, satelitov in preko packet radia se za diplomo ne priznajo!

6. Za diplomo ne veljajo zveze, vzpostavljene v vozilu (/M), kakor tudi ne zveze s postajo, ki je v vozilu. Enako velja tudi za zveze, vzpostavljene v plovilu ali zrakoplovu oziroma zveze s takšnimi postajami.

7. Kadar postaja dela v enem dnevu iz različnih lokacij (malih polj UL), se ta dan za diplomo priznajo le tri zveze (trije različni lokatorji).
8. Diploma "UL S5" se izdaja v različnih stopnjah: osnovna diploma za 200  različnih malih polj UL, za naslednje stopnje 300, 400, 500, 600 in 700  različnih malih polj UL pa se izda posebne nalepke.


10. Z zahtevkom za izdajo diplome se lahko predloži več QSL kartic, kot jih zahteva posamezna stopnja diplome, za kar se dobi osnovno diplomo ali nalepko ter potrdilo o številu priznanih malih polj UL.

11. Vse QSL kartice se morajo glasiti na isti klicni znak (izjema so osebne postaje, ki le-tega spremenijo zaradi spremembe operaterskega razreda ali drugih vzrokov - datum spremembe klicnega znaka je potrebno vpisati na zahtevku za diplomo). QSL kartica je veljavna, če vsebuje poleg podatkov o zvezi tudi pravilno napisan UL. Podatki na QSL kartici ne smejo biti popravljani ali napisani nečitljivo.

12. Za pripravo zahtevka za diplomo je obvezen poseben obrazec, ki se ga dobi pri managerju za diplomo. Zahtevku je treba priložiti QSL kartice, zložene po spisku v zahtevku, 5 EUR za diplomo in poštnino za povratek QSL kart.

13. Zahtevke za izdajo diplome sprejema manager za diplomo "UL S5":
Miloš Oblak, S53EO
Obala 97, 6320 Portorož
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

14. Dokumentacijo v zvezi z izdajo diplom "UL S5" hrani manager S53EO, ki daje tudi podrobnejše informacije.

Diploma UL S5 je večbarvna, formata A4, izdaja se od 1. julija 1994 dalje. Karta vseh malih polj UL v Sloveniji je na voljo pri managerju.