Številka: 06-02/2006-RK/35. konferenca ZRS   
Datum: 10. novembra 2006

RADIOKLUBOM – ČLANOM ZRS 
*  Priprave na 35. konferenco ZRS – predvolilni postopki za volitve organov ZRS 
  


Naslednja, 35. konferenca ZRS bo redna letna in hkrati tudi volilna, ker sedanjim organom ZRS poteče mandat. Sklep upravnega odbora ZRS o uvedbi predvolilnih postopkov za volitve organov ZRS na redni letni konferenci ZRS, ki bo leta 2007, je bil v začetku septembra letos poslan radioklubom (dopis ZRS, štev. 06-01/2006-RK/35. konf.ZRS) in objavljen tudi na spletnih straneh ZRS.

Ob izredno aktualni problematiki delovanja in razvoja Zveze radioamaterjev Slovenije je bilo utemeljeno pričakovati, da se bodo radioklubi ZRS aktivno vključili v predvolilne postopke za volitve organov ZRS za naslednje štiriletno mandatno obdobje in predložili svoje predloge oziroma kandidature za člane organov ZRS. Žal pa ni tako, saj je na ZRS do 10. novembra prispel samo en predlog (kandidatura za člana upravnega odbora ZRS).

Apeliramo na vodstva radioklubov ZRS, da se resno angažirajo pri izvedbi predvolilnih postopkov in pripravijo svoje predloge za člane organov ZRS – še posebno pomembni so predlogi za predsednika ZRS, ki je tudi mandatar in predlagatelj sestava upravnega odbora ZRS - rok za vlaganje kandidatur je 1. december 2006.
 

*  Preizkus interesa za opravljanje del in nalog sekretarja ZRS 

Sekretar ZRS Drago Grabenšek-S59AR se bo že v mesecu decembru letos upokojil, to je malo prej, kot je bilo predvidevano, in bo zato sporazumno prekinil delovno razmerje pri ZRS.  

Upravni odbor ZRS je na osnovi predhodne informacije o nameravani upokojitvi S59AR (poleti 2007) sicer predvideval, da bi se zadeve v zvezi opravljanjem del in nalog sekretarja ZRS obravnavale in reševale spomladi skupaj z novim vodstvom ZRS, vezano na volilno konferenco ZRS, vendar to ob navedenih dejstvih ni več aktualno.

Upravni odbor ZRS vabi k sodelovanju radioamaterje, ki bi bili zainteresirani za opravljanje del in nalog sekretarja ZRS – zainteresirani naj pošljejo pisne vloge na ZRS do 1. decembra 2006 (osebni podatki, krajši življenjepis, predstavitev aktivnosti in dela v radioamaterski organizaciji idr.).

Upravni odbor ZRS se je odločil, da na ta način v okviru organizacije preizkusi interes za opravljanje del in nalog sekretarja ZRS, pred zasedbo delovnega mesta pa bo seveda objavljen razpis skladno s Statutom ZRS, Pravilnikom o organizaciji in sistematizaciji del in nalog, ki se opravljajo na ZRS, letnim delovnim in finančnim načrtom ZRS ter Zakonom o delovnih razmerjih.          


Ivan Batagelj, S54A, l.r.  
predsednik ZRS


Priloga:
Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji
del in nalog, ki se opravljajo na ZRS