Številka: 06-03/2006-RK/35. konferenca ZRS   
Datum: 17. decembra 2006        
RADIOKLUBOM – ČLANOM ZRS 

Priprave na 35. konferenco ZRS – aktualne zadeve

(po sklepih 9. seje upravnega odbora ZRS, zapisnik je objavljen  na www.hamradio.si  ) 

  • Rezultat predvolilnih postopkov za volitve organov ZRS
  • Posvet predsednikov radioklubov ZRS
  • Kraj in datum konference ZRS
  • Statut ZRS
  • Radioamatersko izobraževalno srečanje – RIS 2007
  • Članarina-operaterska kotizacija ZRS za leto 2007
  • Uradne ure na ZRS


  
*  Radioklubom ZRS sta bila poslana dva dopisa, septembra in novembra 2006, z apelom, da se resno angažirajo pri pripravah na volilno, 35. konferenco ZRS; oboje je bilo objavljeno tudi na spletnih straneh ZRS) – ugotovitve:

Do 1. decembra 2006 je na ZRS prispelo samo šest predlogov oziroma kandidatur za člane organov ZRS (kandidature za predsednika ZRS/mandatarja ni!), in sicer:
1. Za člana upravnega odbora ZRS/RPT managerja ZRS: Tilen Cestnik-S56CT (predlagatelj Društvo radioamaterjev Trbovlje-S59DOR);
2. Za člana nadzornega odbora ZRS: Bojan Debelak-S56UTM (predlagatelj Koroški radioklub Franjo Malgaj-S59EHI);
3. Za člana nadzornega odbora ZRS: Drago Bučar-S52AW (predlagatelj radioklub Krško-S53JPQ);
4. Za člana upravnega odbora ZRS: Jani Kuselj-S52CO (predlagatelj radioklub Krško-S53JPQ);
5. Za člana nadzornega odbora ZRS: Jože Temnikar-S56JT (predlagatelj radioklub Slovenj Gradec-S59DCD);
6. Za podpredsednika ZRS: Samo Uršej-S56VSU (predlagatelj radioklub Slovenj Gradec-S59DCD).

 Upravni odbor ZRS ponovno apelira na vodstva radioklubov ZRS, da se resno angažirajo pri izvedbi predvolilnih postopkov in pripravijo svoje predloge za člane organov ZRS (še posebno pomembni so predlogi za predsednika ZRS, ki je tudi mandatar in predlagatelj sestava upravnega odbora ZRS) in podaljšuje rok za vlaganje kandidatur do 31. decembra 2006.

*  Ob izredno aktualni problematiki delovanja in razvoja ZRS bo upravni odbor ZRS sklical posvet predsednikov radioklubov ZRS, ki bo v Ljubljani, v soboto, 27. januarja 2007 – vabilo z dnevnim redom posveta bo pravočasno poslano, predsednike radioklubov pa prosimo, da v primeru zadržanosti zagotovijo udeležbo pooblaščenega predstavnika radiokluba.

*  35. konferenca ZRS bo v soboto, 17. marca 2007, v Celju, v Hotelu Štorman – gostitelja konference in hamfesta sta radiokluba Celje-S53EOP in S5 QRP klub-S52L.
 
*  Upravni odbor ZRS poziva radioklube ZRS, da podajo svoje predloge in pobude za spremembe statuta ZRS (objavljen v glasilu CQ ZRS, štev. 4/2005, in na spletnih straneh ZRS) – pisne predloge pošljite na ZRS do 20. januarja 2007. Pobuda in predlogi radiokluba Slovenj Gradec-S59DCD za spremembe statuta ZRS so objavljeni na spletnih straneh   http://s59dcd.mojforum.si/s59dcd-about44.html     

*  Radioamatersko izobraževalno srečanje – RIS 2007 bo v soboto, 13. januarja 2007, v Novem mestu – podrobnejše informacije s programom srečanja so objavljene na spletnih straneh  http://ris.hamradio.si   .

*  Po sklepu upravnega odbora ZRS (9. seja, 7. decembra 2006) so zneski članarine-operaterske kotizacije ZRS za leto 2007 naslednji (višina članarine je glede na vrsto/status operaterjev zaokroženo na EUR enaka kot v letu 2006):

osebni operaterji 36,00 EUR, operaterji-družinski člani 18,00 EUR in operaterji-invalidi 4,00 EUR; tudi načini plačila so smiselno isti kot za leto 2006, rok za plačilo pa je 15. marec 2007.  

Glede na uspešnost in preglednost plačevanja letnih operaterskih obveznosti je utemeljeno organizirati plačilo le-teh na ustaljeni način  (tri variante načina plačila letnih obveznosti operaterjev) , zato prosimo, da do 6. januarja 2007 sporočite na ZRS odločitev glede načina plačila obveznosti operaterjev-članov vašega radiokluba za leto 2007 (po običajni pošti, na telefon  01/2522 459,  telefaks 01/4220 422,  po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    .

Če do predvidenega roka ne sprejmemo obvestila za način plačila operaterske kotizacije,  bodo položnice vašim članom-operaterjem poslane preko ZRS po varianti 1 (plačilo operaterske kotizacije na ZRS, klubsko članarino pa ureja radioklub). Obvestilo na ZRS je torej nujno za radioklube, ki želijo plačilo po variantah 2A in 2B (plačilo operaterske kotizacije in klubske članarine skupaj, z eno položnico), in za radioklube, ki bodo vse urejali sami po varianti 3.

Pričakujemo organizirano in takojšnjo akcijo s skupnim ciljem enostavnega in hitrega načina plačil operaterskih obveznosti vaših članov, saj se le tako zagotavlja nemoteno poslovanje radioklubov in ZRS.

*  Po sklepu upravnega odbora ZRS (9. seja, 7. decembra 2006) so od 15. decembra 2006 dalje začasne uradne ure na ZRS ob torkih in četrtkih, od 10.00 do 16.00 ure; nujne zadeve izven uradnih ur: GSM 031 393 745  (S59AR), e-mail:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.   .
Lep pozdrav / HNY 2007!

Drago Grabenšek, S59AR, l.r.
sekretar ZRS