Priročnik za radioamaterje
2. dopolnjena izdaja

Avtorji:
Drago Grabenšek
Bajko Kulauzović
Andrej Souvent
Jure Vraničar

ISBN: 961-90200-1-4

Kazalo vsebine priročnika:

I. RADIOAMATERJI IN RADIJSKE KOMUNIKACIJE
1. RADIOAMATERSTVO - LJUBITELJSTVO, GIBANJE, ORGANIZACIJA

1.1 ZGODOVINA, RAZVOJ IN POMEN RADIOAMATERSTVA
1.2. MEDNARODNA RADIOAMATERSKA ORGANIZACIJA - IARU
1.3. ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE - ZRS
2. RADIJSKE KOMUNIKACIJE
2.1. OSNOVNI POJMI O RADIJSKIH KOMUNIKACIJAH
2.2. MEDNARODNA RAZDELITEV RADIJSKIH FREKVENC
3. PREDPISI ZA AMATERSKE RADIJSKE KOMUNIKACIJE
3.1. MEDNARODNI PREDPISI
3.2. SLOVENSKI PREDPISI
3.3. PRIPOROČILI CEPT T/R 61-01 IN T/R 61-02
4. PRAVILA IN PRAKSA V AMATERSKIH RADIJSKIH KOMUNIKACIJAH
4.1. VZPOSTAVLJANJE AMATERSKIH RADIJSKIH ZVEZ
4.1.1. NAČINI VZPOSTAVLJANJA ZVEZ
4.1.2. KLICNI ZNAKI
4.1.3. Q-KOD
4.1.4. RST SISTEM (RST-KOD)
4.1.5. KRATICE
4.2. AMATERSKE ZVEZE V TELEGRAFIJI
4.2.1. MORSE-KOD
4.2.2. VSEBINA ZVEZE
4.3. AMATERSKE ZVEZE V TELEFONIJI
4.3.1. VSEBINA ZVEZE
4.3.2. MEDNARODNA IN SLOVENSKA TABLICA ČRKOVANJA
4.4. AMATERSKE DIGITALNE KOMUNIKACIJE
4.4.1. RTTY
4.4.2. AMTOR
4.4.3. PACTOR
4.4.4. G-TOR
4.4.5. PSK31
4.4.6. WSJT
4.4.7. PACKET RADIO
4.4.8. APRS
4.4.9. MGM
4.5. AMATERSKE SSTV IN FSTV (ATV) ZVEZE
4.5.1. SSTV IN FAX ZVEZE
4.5.2. FSTV (ATV) ZVEZE
4.6. DNEVNIK DELA RADIJSKE POSTAJE
4.7. QSL KARTICA
4.8. ČASOVNE CONE IN KOORDINIRANI UNIVERZALNI ČAS (UTC)
4.9. UNIVERZALNI LOKATOR
4.10. RADIOAMATERSKA TEKMOVANJA
4.11. RADIOAMATERSKE DIPLOME
4.12. RADIOAMATERSKA MORALA IN KODEKSI
4.13. AKTIVNOSTI RADIOAMATERJEV OB NESREČAH IN NEVARNOSTIH

II. ELEKTROTEHNIKA IN RADIOTEHNIKA
5. ELEKTROTEHNIKA
5.1. ELEKTRIČNI TOK, NAPETOST IN UPORNOST
5.1.1. OSNOVNA TEORIJA ATOMOV
5.1.2. ELEKTRIČNO POLJE IN POTENCIAL
5.1.3. ELEKTRIČNI TOK
5.1.4. ELEKTRIČNA NAPETOST
5.1.5. PREVODNIKI IN NEPREVODNIKI
5.1.6. ELEKTRIČNA UPORNOST
5.1.7. MAGNETNO POLJE TRAJNEGA MAGNETA
5.1.8. ENOSMERNI TOK
5.1.9. VIRI ENOSMERNEGA TOKA
5.1.10. CELICE IN BATERIJE
5.1.11. ELEKTRIČNE SHEME
5.1.12. IZMENIČNI TOK
5.1.13. VIRI IZMENIČNEGA TOKA
5.1.14. OSNOVNI GENERATOR IZMENIČNEGA TOKA
5.1.15. SINUSNA OBLIKA SIGNALA
5.1.16. DRUGE OBLIKE SIGNALOV
5.1.17. NAPETOSTNI PARAMETRI IZMENIČNEGA SIGNALA
5.2. OHMOV ZAKON IN MOČ
5.2.1. OHMOV ZAKON
5.2.2. UPORABA OHMOVEGA ZAKONA
5.2.3. ZAPOREDNA IN VZPOREDNA VEZAVA UPOROV
5.2.4. ZAPOREDNO - VZPOREDNE VEZAVE UPOROV
5.2.5. PADEC NAPETOSTI IN NOTRANJA UPORNOST GENERATORJA
5.2.6. KIRCHHOFFOVI ZAKONI
5.2.7. ELEKTRIČNA MOČ
5.2.8. ELEKTRIČNA ENERGIJA
5.2.9. DECIBEL
5.3. TULJAVE IN KONDENZATORJI
5.3.1. INDUKTIVNOST IN TULJAVE
5.3.2 TRANSFORMATOR
5.3.3. KAPACITIVNOST IN KONDENZATORJI
5.3.4. REAKTANCA, IMPEDANCA IN RESONANCA
5.4. FILTRI
5.4.1. ZAPOREDNI NIHAJNI KROG
5.4.2. VZPOREDNI NIHAJNI KROG
5.4.3. VRSTE FILTROV
5.5. POLPREVODNIKI
5.5.1. POLPREVODNIK
5.5.2. POLPREVODNIK S PRIMESMI
5.5.3. DIODA
5.5.4. UPORABA DIODE V ELEKTRONSKIH VEZJIH
5.5.5. POSEBNE VRSTE DIOD
5.5.6. BIPOLARNI TRANZISTOR
5.5.7. UNIPOLARNI TRANZISTOR
5.5.8. OSTALI POLPREVODNIŠKI ELEMENTI
5.5.9. INTEGRIRANA VEZJA
5.5.10 ANALOGNA INTEGRIRANA VEZJA
5.5.11. OSNOVNA LOGIČNA VEZJA
5.6. ELEKTRONSKE CEVI
5.7. MIKROFONI IN ZVOČNIK
5.7.1. MIKROFONI
5.7.2. ZVOČNIK
5.8. OJAČEVALNIKI
5.8.1. NIZKOFREKVENČNI OJAČEVALNIK
5.8.2. RAZREDI DELOVANJA OJAČEVALNIKOV
5.8.3. VISOKOFREKVENČNI OJAČEVALNIK
5.9. NAPAJALNIKI
5.9.1. USMERNIK
5.9.2. GLADILNIK
5.9.3. STABILIZATOR
5.9.4. ZAŠČITA
5.9.5. IZVEDBA NAPAJALNIKA
6. RADIOTEHNIKA
6.1. RADIJSKI VALOVI IN PRENOS INFORMACIJ
6.1.1. SIGNALI
6.1.2. MODULACIJA
6.2. RADIJSKI ODDAJNIKI
6.2.1. OSCILATORJI
6.2.2. RF SINTETIZATORJI
6.2.3. CW ODDAJNIKI
6.2.4. SSB ODDAJNIKI
6.2.5. FM ODDAJNIKI
6.3. RADIJSKI SPREJEMNIKI
6.3.1. ŠUM
6.3.2. OSNOVNI POJMI
6.3.3. DETEKTORJI
6.3.4. SPREJEMNIK Z DIREKTNIM MEŠANJEM
6.3.5. SUPERHETERODINSKI SPREJEMNIK
6.4. VALOVANJE
6.4.1. ELEKTROMAGNETNI VALOVI
6.4.2. FREKVENČNA DELITEV
6.5. RAZŠIRJANJE RADIJSKIH VALOV
6.5.1. ELEKTROMAGNETNO VALOVANJE
6.5.2. ZEMELJSKA ATMOSFERA
6.5.3. DELITEV RADIJSKIH VALOV GLEDE NA NAČIN ŠIRJENJA
6.5.4. AKTIVNOST SONCA - SOLARNI CIKLUS
6.5.5. KRITIČNA FREKVENCA, NAJVIŠJA IN NAJNIŽJA UPORABNA FREKVENCA
6.5.6. FEDING
6.5.7. POGOJI RAZŠIRJANJA VALOV NA KV FREKVENČNIH PASOVIH
6.5.8. POGOJI RAZŠIRJANJA VALOV NA UKV IN VIŠJIH FREKVENČNIH PASOVIH
6.5.9. ZNAČILNOSTI NEKATERIH UKV PASOV
6.5.10. VPLIV VIŠINE ANTENE NA DOSEG VALOV
6.6. ANTENE
6.6.1. ANTENA IN NJENA DOLŽINA
6.6.2. POLVALNI DIPOL
6.6.3. OJAČENJE ANTENE IN USMERJENOST SEVANJA
6.6.4. PRAKTIČNE OBLIKE ANTEN
6.6.5. PASOVNA PREPUSTNOST ANTEN
6.6.6. POSTAVLJANJE ANTEN
6.7. NAPAJANJE ANTEN
6.7.1. NAPAJALNI VODI
6.7.2. KARAKTERISTIČNA IMPEDANCA VODA
6.7.3. VPLIV DIELEKTRIKA PRI ANTENSKIH VODIH
6.7.4. VRSTE ANTENSKIH VODOV
6.7.5. IZGUBE V NAPAJALNIH VODIH
6.7.6. PORAZDELITEV TOKA IN NAPETOSTI VZDOLŽ VODA - STOJNO VALOVANJE
6.7.7. ELEMENTI ZA PRILAGODITEV IN TRANSFORMACIJO
6.7.8. NAPAJALNI VOD KOT ELEMENT ZA UGLAŠEVANJE
6.8. MOTNJE
6.8.1. VZROKI ZA NASTANEK MOTENJ IN UKREPI ZA PREPREČEVANJE
6.8.2. VRSTE MOTENJ
6.9. MERITVE IN MERILNI INŠTRUMENTI
6.9.1. MERITVE
6.9.2. MERILNI INŠTRUMENTI
6.10. NEVARNOSTI PRI DELU Z ELEKTRIČNIM TOKOM
6.10.1. UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ČLOVEKOVO TELO
6.10.2. ROKOVANJE IN POPRAVILO NAPRAV
6.10.3. VAROVALKA
6.10.4. ZELO VISOKE NAPETOSTI
6.10.5. STRELOVOD IN OZEMLJITEV

III. PRILOGE

 


Radioamaterski priročnik v elektronski obliki