Številka: 6/2008
Ljubljana, 18. januar 2008

Razpis za sekretarja ZRS

Upravni odbor ZRS razpisuje dela in naloge sekretarja ZRS pod naslednjimi osnovnimi zahtevanimi pogoji:

 

- najmanj višja izobrazba in 5 let delovnih izkušenj
- smisel za samostojno delo

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z daljšim aktivnim stažem in organizacijskimi izkušnjami v radioamaterski organizaciji.

Z izbranim prijavljenim kandidatom bo sklenjena individualna pogodba za eno leto z možnostjo podaljšanja.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje v zaprti kuverti z oznako »prijava na razpis za sekretarja ZRS« na naslov ZRS do 18. februarja 2008 (velja poštni žig na kuverti).

Prilogi:
Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji del in nalog, ki se opravljajo pri ZRS
Katalog del in nalog I. za sekretarja ZRS

Goran Krajcar
Predsednik ZRS