ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Assoiation of Radio Amateurs of Slovenia

Številka: 70/2009
Ljubljana, 30. oktober 2009

Radioamaterjem Slovenije in

MORS - UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 LJUBLJANA, G. BUT

ZADEVA: Vaja ARON 2009

V skladu s podpisano trajno pogodbo o sodelovanju ZRS in URSZR in sladno z MERILI ZA ORGANIZIRANJE, USPOSABLJANJE IN OPREMLJANJE ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE »ARON« in NAČRTOM AKTIVIRANJA ČLANOV EKIP ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE » ARON « ter kodeksom ARON,

se po odločitvi predsednika ZRS v Soboto 14. 11. 2009 izvede aktiviranje radioamaterskega omrežja ARON.
Omrežje se aktivira ob 19.00 uri in zaključi ob 23.00 uri po lokalnem času.

Načrt zvez za omrežje ARON z navodili in nekaj primeri zvez v različnih situacijah...

Omrežje ARON se aktivira z namenom preverjanja delovanja začrtanih aktivnosti v izrednih razmerah, usposabljanja radioamaterjev za tovrstno pomoč analiza vaje pa bo osnova za nadaljnje planiranje aktivnosti na tem področju.

Vključevanje ZRS omrežja ARON kot rezervnega omrežja ob nevarnostih se izvaja piramidno to je od Centra za obveščanje republike Slovenije (CORS) do vseh področjih, kjer so ReCO (Regijski centri za obveščanje).
Ekipe so sestavljene iz vrst radioamaterjev strokovnjakov s področja telekomunikacij in nudenja radioamaterskih komunikacij tudi v najtežjih pogojih dela. Z omrežjem se zagotavlja s celotne teritorije Slovenije do CORS-a govorne KV in UKV zveze ter digitalne zveze.

Pozivamo radioklube, ki so pridruženi načrtu aktiviranja ARON ZRS, da v okviru vaje ARON 2009 sodelujejo kot regijske postaje. Ker radioamaterske regijske postaje še nimajo sogovornika na regijskih centrih za obveščanje (opremljanje je načrtovano v 2010) se vsi podatki v vaji pošiljajo preko regijskih postaj na republiški radioamaterski postaji S50ARO. Postaja S50ARO posreduje podatke RCO Ljubljana, ta pa po svojih zvezah nazaj v regije. Postaja S50ARO sočasno sodeluje v mednarodnem omrežju Global Simulated Emergency Test, ki ga organizira IARU.
V tem trenutku, ko oprema še ni popolnjena naprošamo regijske postaje radioklubov, da s svojo obstoječo tehniko pokrivajo vrzel v dolgoročni nabavi opreme in tako dokažemo, da smo z lastno opremo sposobni zagotoviti kritične zveze ob izrednih situacijah.

CORS Ljubljana
Vodstvo ARON : Domžale – RK Domžale S53CAB, RK Ljubljana S53AJK, RK Trbovlje S59DOR, rezerva RK Domžale S53CAB
ReCo Ljubljana
Ekipa ZRS : Ljubljana – RK Ljubljana S53AJK, RK Triglav S53APR, rezerva RK Triglav S53APR
ReCo Nova Gorica
Ekipa ZRS : Nova Gorica – S59DSG, RK Nova Gorica S59DKS, RK Burja S51WND
ReCo Koper
Ekipa ZRS : RK Izola S59DTN, RK Piran S59HIJ
ReCo Postojna
Ekipa ZRS : Postojna – RK Proteus S59DEM
ReCo Kranj
Ekipa ZRS : Kranj – RK Škofja Loka S59DKR, RK Marmor Hotavlje S59DGM
ReCo Celje
Ekipa ZRS : Celje – RK S5 QRP Club S53QRP, RK Laško S59GCD, RK Alpos Šentjur S59DSC, rezerva RK Celje S53EOP
ReCo Trbovlje
Ekipa ZRS : Trbovlje – RK Trbovlje S59DOR, rezerva RK Trbovlje S59DOR
ReCo Brežice
Ekipa ZRS : Brežice – RK Elektron Brežice S59ACP
ReCo Novo Mesto
Ekipa ZRS : Novo Mesto – RK Novo Mesto S59DJR, rezerva RK Novo Mesto S59DJR
ReCo Maribor
Ekipa ZRS : Maribor – RK Maribor S59ABC, RK Starše S53DOX
ReCo Murska Sobota
Ekipa ZRS : Murska Sobota – RK Murska Sobota S59DBC
ReCo Ptuj
Ekipa ZRS : Ptuj – RK Ptuj S59DJK
ReCo Sl.Gradec
Ekipa ZRS : Slovenj Gradec – RK Slov.Gradec S59DCD, Koroški RK Franjo Malgaj S59EHI, RK Mežica S59EST, rezerva RK Slov.Gradec S59DCD

Aktiviranje omrežja se po naročilu predsednika ZRS ob 18.00 prenese v CORS. CORS bo po svojih zvezah obvestil ReCO vseh pokrajin, kjer bodo takoj začeli z obveščanjem radioamaterjev po načrtu aktiviranja ARON ZRS. Zaključek vaje bo predsednik ZRS ob 23.00 javil na CORS, ki obvestilo po enaki poti prenese do radioamaterjev. Sočasno se obvestilo o začetku in koncu vaje prenaša preko medijev za informiranje in radioamaterskih postaj.
Uspešno delo vsem radioamaterjem in vključenim v vajo z upanjem, da se nam nikoli ne bo potrebno aktivirati v izrednih razmerah, usposabljati in pripravljati, pa se moramo.


Predsednik ZRS
Goran Krajcar – S52P

Prilagam Načrt zvez za omrežje ARON z navodili in nekaj primeri zvez v različnih situacijah...