Spoštovani.

Letošnja podelitev značk OLDTIMER-jev, se bo odvijala v okviru družabnega srečanja, katerega organizira koroški radioklub S59EHI, Ravne na Koroškem, 25. septembra 2010. Srečanje se bo odvijalo od 11. ure dalje v prostorih šole na Strojni.

Značka OT se podeljuje radioamaterjem, ki so svoj prvi radioamaterski izpit opravili pred 25. leti (za letošnje tako velja leto prvega izpita 1985), oz. 50. leti – zlata značka OT – leto 1960.

Zaradi pomanjkljivo vodenih evidenc naprošamo vse RK, da preverijo priloženi seznam in ga po potrebi popravijo oz. dopolnijo, najkasneje do 14. septembra. Prav tako vas naprošamo, da nam sporočite za vse tiste radioamaterje ki so bili v preteklih letih opravičeni do značke OT, pa le te niso prejeli.

S spoštovanjem,

Konrad Križanec, S58R
Predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije


Priloga : - seznam OLDTIMER-jev za leto 2010