Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct

Sklicujem 4. sejo Upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije.
Sestanek bo v Sredo, 29.december 2010, na sedežu ZRS, Lepi pot 6, ob 16:00.

Dnevni red :

Predlagani dnevni red :
1.      Pregled in potrditev zapisnika 3.seje UO
2.      Poročilo o finančnem stanju ZRS
3.      Poročilo o aktivnostih managerjev za leto 2010
4.      Plan dela za leto 2011 ( + RIS, konferenca, kotizacije )
5.      Razno ( priznanja, člani komisij, pritožba… )


Konrad Križanec, S58R
Predsednik ZRS