Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct

Novi datumi za meritve v letu 2011 na FE so naslednji:

Četrtek, 24.02.2011

Četrtek, 31.03.2011

Četrtek, 28.04.2011

Četrtek, 26.05.2011

Četrtek, 15.06.2011

Četrtek, 29.09.2011

Četrtek, 27.10.2011

Četrtek, 24.11.2011

Vse po standardnem postopku:
Na ZRS pošljete email, v katerem napišete:
- kaj boste merili,
- kaj potrebujete za meritev
- kakšne priključne konektorje oz drugo imate
- namen meritve (kaj se bo merilo)
- kontaktni telefon in email
- vse to najkasneje v ponedeljek v tedno pred meritvijo, da se lahko domenimo kako in kaj