Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct

Pozdravljeni!

Na redni volilni 39. konferenci ZRS, ki je potekala v prostorih Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani to soboto 16.04.2011 je bilo prisotnih 46. radioklubov z svojimi delegati.

Na konferenci je bila podana zahvala in pohvala tako imenovanemu sanacijskemu UO-ZRS (od 2010 do 2011), kateremu je uspelo sanirati materialno finančno poslovanje ZRS.

Ker do same konference ni bilo predloga za novo vodstvo se je na sami konferenci zbrala skupina, ki bo nadaljevala vodenje ZRS do izredne volilne konference. Ostalim organom, NO in DK, je konferenca podaljšala mandat do izredne volilne konference.

Izredna volilna konferenca bo sklicana najkasneje do konec oktobra 2011, do takrat bo UO skupaj z radioklubi člani zveze pripravil predlog za organe ZRS. Gradivo bo na radioklube razposlano 30. dni pred izredno volilno konferenco.

Sprejet je bil tudi sklep, da se zaradi visokih stroškov pošiljanja glasila CQ ZRS in proračunskih omejitev Zveze, opravi pilotni projekt distribucije glasila skozi radioklube, namesto ustaljene direktne distribucije skozi Pošto Slovenije.

Drugi pomemben sprejeti sklep konference je, da z letom 2012 upoštevamo zakon in svojo obvezo do ZRS (kotizacijo po številu operaterjev) izpolnijo radioklubi, člani zveze.

Bojan S52ME je izrazil pripravljenost radiokluba Maribor S59ABC pri pripravi izredne volilne konference in že sedaj vse skupaj povabil v Maribor.


UO ZRS v sestavi:

Rado Križanec, S58R - predsednik

Boštjan Vončina, S55O - podpredsednik

Ognjen Antonič, S56OA - podpredsednik

Matej Zamuda, S56ZM - podpredsednik

Tilen Cestnik, S56CT – RPT manager

Franci Žankar, S57CT – ARG manager

Kristjan Kodermac, S50XX – KV manager

Adi Voh, S55M – UKV manager

Tom Puc, S56G – manager za digitalne komunikacije

Miloš Oblak, S53EO – manager za diplome

Miloš Klatzer, S54G -član


NO v sestavi:

Bojan Debelak, S56UTM

Stojan Kuret, S51WI

Andrej Novak, S52GP

Jože Temnikar, S56JT


DK v sestavi:

Vlado Kužnik, S57KV

Anton Peterka, S53FO

Vilko Udovič, S56LVU

Janez Vehar, S52VJ

Bojan Majhenič, S52ME