Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct

Pozdravljeni!

Leto se hitro približuje oktobru, po katerem nekaj članov UO ZRS ne bo
več nadaljevalo z delom v organih ZRS.

Do sedaj novih uradnih predlogov za kandidaturo s strani radioklubov
ali posameznikov ni bilo.

Tako da se ponovno poziva radioamaterje in radioamaterke k prijavi.