Zahvaljujem se vsem, ki ste danes sodelovali oziroma na kakršen koli način pomagali pri izvedbi vaje ARON 2011.

73,

Matej Zamuda, S56ZM
koordinator ARON skupine