Spoštovani radioamaterji.

Posredujem vam vabilo za RIS 2011 in v pričakovanju vaše udeležbe,
vas lepo pozdravljamo člani UO ZRS.

73 de S58R – Rado

Spletna stran RIS.

http://lea.hamradio.si/~moderator/zrs/ris/VabiloRIS2011.jpg