Zapisnik s posveta z radioklubi, ki je bil v Mariboru, 17. novembra 2012, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:

 

Zapisnik