APEK je 30.5.2013 na spletni povezavi:

Predlog Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

zainteresirano javnost pozval, da pošlje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o  pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi do 1.7.2013, ki bo nasledil sedaj veljavni SUARF.

Zgoraj navedeni Predlog Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi je delovna skupina prostovoljcev ZRS pregledala in pripravila svoj predlog, ki ga sedaj ZRS daje radioamaterjem v mnenje:

Delovna verzija predloga ZRS

 

Morebitne pripombe, popravke in predloge lahko podate na email ZRS do 20.6.2013.

 

ZRS bo prejete predloge preučila in poskušala pripraviti oziroma dopolniti predlog ZRS na način, da bomo s skupnim predlogom akta, ki ga bo ZRS posredoval na APEK (oziroma po novem ZEKom-1 Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije), področje radioamaterske dejavnosti oz. radioamaterske in radioamaterske satelitske storitve poskušali čim bolje urediti.

 

Predsednik ZRS

Bojan Majhenič, S52ME