Spoštovani predsedniki, oz. predstavniki radioklubov!

 

V skladu s sklepi UO ZRS, ostaja višina članarine ZRS za leto 2016 nespremenjena in znaša:

  • 40 EUR za redne člane
  • 20 EUR za družinske člane
  • 10 EUR za operaterje invalide
  • 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti)

 

Radioklubi so dolžni Zvezi radioamaterjev Slovenije posredovati članske podatke za leto 2016 najpozneje do 29. februarja 2016 z uporabo spletnega obrazca na spletni strani Zveze radioamaterjev Slovenije (web obrazci).

 

Da bi radioklubom olajšali oddajo podatkov, smo pripravilo možnost, da radioklubi pridobijo Excel predlogo z končnim stanjem evidence ZRS v letu 2015 za svoj radioklub in jo potem uporabijo, tako za lastno evidenco, kot tudi osnovo za oddajo podatkov za leto 2016.

 

Radioklubi slednje podatke pridobijo z izpolnitvijo sledečega spletnega obrazca:

 

Pridobitev članskih podatkov v Excelu - končno stanje 2015:

1. Izpolnite spletni FORMULAR pri čemer pazite na veljavnost email naslova in mobilne telefonske številke

2. Počakajte na podatke v Excel formatu s strani ZRS (podatki bodo poslani na navedeni email naslov, geslo pa preko SMS sporočila na navedeno mobilno telefonsko številko)

3. Podatki bodo poslani v 7ZIP arhivu, šifrirani s pomočjo gesla. Za slednje uporabite brezplačni program 7Zip.

 

Ko boste od svojih članov prejeli članarino, najpozneje pa do konca februarja 2016, s pomočjo drugega spletnega obrazca oddajte podatke za Članarino ZRS 2016:

 

Oddaja podatkov za članarino ZRS 2016:

1. Pridobite Excel izpis s članskimi podatki s strani ZRS - glej Pridobitev članskih podatkov v Excelu

2. Vpišite osnovne podatke o radioklubu v prvem zavihku "Podatki radiokluba"

3. Uredite podatke o članih, ki jih prijavljate v drugem zavihku "ListaClanov", če gre za novega člana, ki ga ni v bazah ZRS, pustite stolpec EŠ (enotna številka v bazi ZRS) prazen

4. Po potrebi preimenujte datoteko po radioklubu, npr prijava_clanov_2016_dgo.xls

5. Izpolnite spletni FORMULAR

6. Počakajte na izdajo računa s strani ZRS

 

Novi radio klubi, oz radio klubi, ki članov še niso prijavljali, lahko uporabite sledečo Excel PREDLOGO za oddajo podatkov, vsi ostali uporabite Excel osnovo pridobljeno s strani ZRS.

 

V imenu UO ZRS,
Ognjen Antonič - S56OA, podpredsednik ZRS