Zapisnik 45. konference ZRS, ki se je odvila 19. marca 2016 v Pekrah pri Mariboru je na voljo na sledečem spletnem naslovu: