V skladu s koledarjem ZRS vas vabimo na sestanek predsednikov radioklubov, ki bo v soboto, 18. 11. 2017, ob 10. uri, na lokaciji ZRS, Bezjakova 151, v Pekrah. 


Na sestanku bomo pogledali naše delo, kaj smo že naredili in kaj bo potrebno narediti še v bodoče, vse z namenom, da bo ZRS v okviru možnosti nudila maksimalno pomoč svojim članom. 


Več si lahko preberite v sledečem obvestilu: