Vaja ARON 2017 - Poplave Slovenija/Hrvaška

Zveza radioamaterjev Slovenije skupaj s hrvaškimi kolegi organizira vajo, ki se bo odvila v nedeljo, 3.12.2017 med 9. in 11. uro


Vaja je napovedana. Aktiviranje radioamaterskih EmComm ekip bo izvedeno v nedeljo dopoldan 3. decembra med 9. in 11. uro. Aktiviranje ekip ARON na regijskem in državnem nivoju bodo izvedli pristojni centri za obveščanje s klicem na GSM vodje ekipe oz. njegovega namestnika. 
Vaja zajema celotno območje Republike Hrvaške in Slovenije. Sodelujejo lahko tudi radioamaterji iz sosednjih držav.

Cilji vaje:
-    preveriti delovanja radioamaterskih zvez v izrednih razmerah v 9A in S5;
-    preveriti razumevanja nivojev komunikacij;
-    preveriti uporabnost digitalnih komunikacij - Winlink;
-    preveriti uporabnost digitalnih komunikacij – DMR, D-STAR
-    preveriti uporabnost HF SSB PHONE na 80 in 40 m.

Izvajalci vaje:
-    vsi licencirani radioamaterji obeh sodelujočih držav;
-    EmComm ekipe radioamaterjev obeh držav na vseh nivojih

Vodenje vaje:
Celotno vajo vodi koordinacijska skupina ARON in SRVKS.
Nadzor za Slovenijo vrši vodstvo ARON pri ZRS, za Hrvaško pa vodstvo SRVKS.

Celoten elaborat vaje je na voljo na sledečem naslovu:
ELABORAT VAJE ARON 2017 »Poplave Slovenija/Hrvaška«

 
Lep pozdrav,
Tilen Cestnik/S56CT
Namestnik koordinatorja ARON pri ZRS
S5 RPT manager

Pozdravljeni,

v priponki pošiljam elaborat Vaje ARON 2017 in v nadaljevanju krajše navodilo za samo vajo.

V vaji sodelujejo vse ARON ekipe na državnem, regijskem in občinskem nivoju, sodelujejo tudi ekipe SRVKS iz 9A ter radioamaterji posamezniki.

Ekipe na regijski in državni ravni bodo v nedeljo 3. decembra okoli 9. ure  telefonsko aktivirane preko pristojnih centrov za obveščanje. Tako kot na lanski vaji bodo na svoje Winlink e-naslove prejele naloge s strani vodstva vaje (S50ARO)  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  ali  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Predpostavka vaje je, da  Slovenijo prizadenejo obsežne poplave vodotokov in hudournikov, sprožijo se tudi številni zemeljski plazovi. Visok vodostaj rek v nekaj urah doseže Republiko Hrvaško, kjer poplavi več mest in naselij.

Mediji obeh držav poročajo o več poplavljenih objektih, poškodovanih in mrtvih, o izpadih električne energije, moteni oskrbi s pitno vodo in zemeljskim plinom ter popolni prekinitvi javnih telekomunikacijskih omrežij. Padavine naj ne bi ponehale še vsaj dva dni.

Poplave in plazovi so najbolj prizadeli posavsko, zahodno štajersko, zasavsko, osrednjeslovensko, gorenjsko, podravsko in severno primorsko regijo. Na Hrvaškem poplave prizadenejo krapinsko-zagorsko, varaždinsko, zagrebačko, sisačko-moslovačko, zadarsko, šibensko-kninsko in karlovačko županijo.

Zaradi izpada telekomunikacijskih omrežij je moteno delo nekaterih Regijskih centrov za obveščanje v Sloveniji in Županijskih centrov 112 na Hrvaškem. Motena je tudi podatkovna komunikacija Centra za obveščanje Republike Slovenije (CORS) z regijami in z republiškim centrom na Hrvaškem. Profesionalne UKV radijske zveze povečini delujejo, tako, da komunikacija med pripadniki reševalnih služb, štabi in centri za obveščanje poteka bolj kot ne nemoteno. Največje težave predstavlja izpad omrežja mobilne in stacionarne telefonije, saj občani ne morejo oziroma s težavo pokličejo pomoč na številko za klic v sili - 112. V centrih 112 se iz neprizadetih regij vrstijo klici občanov, ki poizvedujejo o sorodnikih in o stanju na območju kjer imajo svoje nepremičnine (hiše, vikende). V ta namene se organizirajo informacijski centri v sklopu Rdečega križa obeh držav. V informacijske centre se na zahtevo Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) ter Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) pošlje tudi radioamaterske ekipe, ki zagotovijo povezave med informacijskimi centri obeh držav.

Radioamaterji na "prizadetih" območjih takoj pričnejo zbirati informacije o:
- vodostaju rek na svojem območju (pomagajo si s podatki s spletne aplikacije  http://smok.sos112.si),
- poškodovanih osebah ter objektih,
- opremi radioamaterjev in zmožnosti sodelovanja pri prenosu informacij in pomoči na terenu,
- zmožnosti lastnega napajanja ter času, ki ga lahko posameznik ali občinska ARON ekipa nameni za pomoč.

Za komunikacijo se uporabijo vsa razpoložljiva radioamaterska frekvenčna območja in vsi načini dela. 
Ekipe na "neprizadetih" območjih, ki imajo internetno povezavo naj za poročila S50ARO preko globalnega e-poštnega sistema Winlink uporabljajo TELNET način. S tem bodo ekipe na "prizadetem" območju imele lažji dostop do radijskih prehodov, ki bodo med vajo obremenjeni. Zaželjeno je, da Regijske ARON ekipe zbrane podatke S50ARO pošiljajo v formularju. Tudi občinske ekipe, ki bodo uporabljale Winlink naj na regijo pošiljajo sporočila v formularju. 
Vse ekipe naj oddajo svojo GPS lokacijo in informacijo na katerih frekvencah/repetitorjih je ekipa dosegljiva.  
 
S50ARO in 9A upravna postaja podatke izmenjujeta preko Winlinka in jih fiktivno predajata informacijskim centrom Rdečega križa v Ljubljani in Zagrebu.

Za vsa vprašanja ali nejasnosti v zvezi z vajo me prosim kontaktirajte. 
 
Lep pozdrav,
Tilen Cestnik/S56CT
Namestnik koordinatorja ARON pri ZRS
S5 RPT managerElaborat vaje:

ELABORAT VAJE ARON 2017 »Poplave Slovenija/Hrvaška«