V skladu s sklepi UO ZRS, ostaja višina članarine ZRS za leto 2018 nespremenjena in znaša:
  • 40 EUR za redne člane
  • 20 EUR za družinske člane
  • 10 EUR za operaterje invalide
  • 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti)
 
Radioklubi so dolžni Zvezi radioamaterjev Slovenije posredovati članske podatke za leto 2018 najpozneje do 28. februarja 2018 z uporabo spletnega obrazca na spletni strani Zveze radioamaterjev Slovenije (web obrazci).
 
Tako kot prejšnja leta, oddajo opravite tako, da najprej pridobite končno stanje iz evidence ZRS (za leto 2017) za vaš radioklub. 
Slednje podatke nato preverite in če je potrebno uredite v pridobljenem Excelu ter slednjega tudi potem uporabite za oddajo članskih podatkov za letošnje leto.
 
Ključen podatek, ki nam olajša obdelavo podatkov pri oddaji, je EŠ številka iz evidence ZRS, zato je pomembno, da kot osnovo za oddajo članskih podatkov pridobite izpis iz trenutne evidence ZRS.
 
Celoten proces in oba obrazca, tako za pridobitev trenutne evidence, kot potem za oddajo podatkov, so na voljo na sledeči spletni strani ZRS: