Posnetek predavanj iz dogodka RIS 2019 si je mogoče ogledati na YouTube na sledečem spletnem naslovu:


RIS2019