Spoštovani,

 

upravni odbor Zveze radioamaterjev Slovenije objavlja javni poziv za izbiro skupine zastopnikov ZRS na stojnici na 44. sejmu Hamradio Friedrichshafen, ki bo potekal od 21. do 23. junija 2019.

 

K prijavi vabimo člane radioklubov, plačnike deleža članarine za ZRS.

 

Naloge zastopnikov bodo:

 

1. Opremitev stojnice z grafično opremo (napisi, transparenti, zastave in drugo), propagandnim materialom ter tehničnimi eksponati, ki jih da na razpolago ZRS.

 

2. Eventualna opremitev stojnice s tehničnimi eksponati, ki jih v skladu z dogovorom z UO ZRS dajo na razpolago posamezniki ali društva ter jih dostavijo v Friedrichshafen.

 

3. Transport grafične opreme, propagandnega materiala, tehničnih eksponatov in QSL kartic z osebnim vozilom na relaciji Maribor - Friedrichshafen in nazaj.

 

4. Predstavljanje ZRS, njenega poslanstva, zgodovine in dejavnosti na stojnici.

 

5. Komunikacija s predstavniki organizatorja sejma, obiskovalci in razstavljavci.

 

6. Priložnostna pogostitev obiskovalcev.

 

7. Demontaža opreme stojnice po zaključku sejma.

 

8. Druge naloge po dogovoru z UO ZRS.

 

Skupina, ki bo v času trajanja sejma zastopala ZRS, mora šteti najmanj dva člana. Na stojnici mora biti v času trajanja sejma nenehno prisoten vsaj zastopnik. Po končanem sejmu skupina pripravi poročilo o dogajanju na stojnici ZRS in priloži fotografije stojnice ter dogajanja na njej. Poročilo bo objavljeno v glasilu CQ ZRS.

 

ZRS bo skupini krila stroške zakonsko predpisane kilometrine v skupni razdalji največ 1300 km ali stroške najema osebnega oz. kombiniranega vozila za največ 5 dni. V primeru najema vozila bo ZRS krila še stroške goriva za prevoženo razdaljo do 1300 km, v obeh primerih pa tudi stroške cestnin in predornin na relaciji Maribor - Friedrichshafen in nazaj ter stroške parkiranja enega vozila na sejmišču. ZRS bo krila stroške dnevnic in prenočevanja zastopnikov v hotelu oz. stroške bivanja v avtokampu na sejmišču v trajanju od 20. do 24. junija 2019. ZRS bo krila stroške priložnostne pogostitve obiskovalcev stojnice oz. stroške reprezentance. Izplačilo se izvede na osnovi natančne specifikacije stroškov in predložitve računov, pri tem pa skupni stroški ne smejo preseči zneska 1.500,00 €.

 

Prijavo, ki jo poda koordinator skupine, pošljite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . V prijavi navedite imena članov skupine, klicne znake, naslove in kontaktne telefone ter naslove elektronske pošte. V prijavi opišite dosedanje izkušnje članov skupine s sejemskimi predstavitvami, organizacijske sposobnosti ter navedite znanja tujih jezikov. Merila za izbiro so izkušnje na področju sejemskih predstavitev, organizacijske sposobnosti ter aktivno znanje vsaj angleškega ali/in nemškega jezika.

 

Prijave sprejemamo do vključno 14. maja 2019.

 

Predsednike radioklubov naprošam, da to obvestilo posredujejo svojim članom.

 

Bojan Majhenič, S52ME

Predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije