ARON CELJE 2005

Goran Krajcar, S52P
26.avgusta 2005 med 12.00 in 14.00 uro smo izvedli organizirano akcijo radioamaterjev sočasno vezistov Civilne zaščite, s skupno željo, da bi akcija pokazala našo pripravljenost za delo ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah.

Namen vaje:
Preveriti obstoječo tehniko v praktičnem delovanju ter seznaniti širšo in strokovno javnost o pomenu radioamaterskih zvez ob izpadu ostalih telekomunikacij. Preveriti sodelovanje s Civilno Zaščito in poiskati kvalitetnejše načine povezovanja ter uporabe obstoječih radioamaterskih sistemov zvez za potrebe zaščite in reševanja.

Predvidevanje:
Zaradi poplav in neurja je Celje s širšo okolico brez telefonski komunikacij. Strele so v neurju poškodovale repetitorske sisteme, prihaja do izpadov električne energije. Širši rajon Celja je brez sigurnih komunikacij. Podobno je na Dolenjskem in v Beli krajini.

Naloga:
1. Zagotavljanje zveze in prenos dokumentov za pomoč pri zaščiti in reševanju na relacijah Celje, Celje z okolico, Laško, Sevnica, Krško, Črnomelj, Nova Gorica ter Slovenj Gradec.
2. Po vzpostavitvi fonijskih zvez, z nekaj postajami preizkusiti zveze z digitalnim prenosom dokumentov v pisni obliki na istem frekvenčnem obsegu.
3. Objava vaje eno uro pred začetkom vzpostavitve zvez na internetu in preverjanje števila naključnih javljanj na KV frekvenci v delovnem času.
Uporabljene frekvence  3,55 do 3,7 MHz  (SSB in PSK-31).

 Aktivirane radijske postaje:
S53QRP – S5 QRP Club
S53QRP – Radioklub Celje
S52L – mobilna postaja S5 QRP Club
S59GCD – Radioklub Laško
S55KA - opazovalna lokacija po potrebi – Radioklub Laško
S59D – Radioklub Sevnica
S53F – Belokranjec kontest klub
S50X – Radioklub Slovenj Gradec
S52G – Radioklub Nova Gorica
S55A – Radioklub Piran
 Mobilna KV postaja v Celju

V skladu s sklenjenim dogovorom o sodelovanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah med Mestno občino Celje ter šestimi mestnimi občinami, se je ARON 2005 – Celje uporabil smiselno kot preverjanje usposobljenosti vzpostavljanja zvez ob hudih naravnih in drugih nesrečah.

Analiza vaje:
3. september 2005 , Šmartinsko jezero pri Celju, sodelovala je večina udeležencev vaje.

Lansko leto smo preizkušali delo s spremembami frekvenc, letos pa je bil poudarek na gibanju v enem frekvenčnem pasu in uporabi prenosa sporočil z digitalnim načinom dela PSK-31. Glede na nova priporočila radioamaterske službe v svetu (IARU) so dogovorjeni evropski in medcelinski predlogi za uporabo frekvenc v izrednih razmerah, tako lahko naše zveze organizirano uporabimo za povezavo s tujino.

V dveh urah smo izvedli aktivnosti, ki bi se realno dogajale vsaj v šestih urah, s tem smo povečali koncentracijo prenosa telegramov in hitrost gibanja po terenu.

Po mestu Celju se je gibala premična ekipa, ki je s kontrolnih točk pošiljala svoja opažanja. Na vseh točkah smo imeli kontakte s prebivalci in razlagali naše delo, delovanje postaj in tehnike.

Pri delu postaj iz ostalih občin ni bilo problemov, največji se je pokazal na upravni postaji, ki je bila preobremenjena in je posledično prišlo do nekaj napak pri vračanju telegramov v občine v načinu dela PSK-31. V analizi dogajanja smo ugotovili, da so bili signali popolnoma čitljivi, vendar je prišlo do frekvenčnega zamika. Zaradi časovne omejitve je napaka odpravljena malo po zaključku vaje, kar pa bi v realnih razmerah omogočilo uspešno delo.

Eno uro pred vzpostavitvijo zvez smo objavili informacijo na internetnem forumu. Navkljub delovnem času in informaciji v zadnjem trenutku, so se javile tri slovenske postaje, ki bi se lahko takoj vključile v omrežje. Hvala vsem za sodelovanje.
Izkušnje obeh vaj naj bodo vodilo pri dopolnitvah ARON in pokazatelj o smeri nadaljnjega sodelovanja radioamaterjev s Civilno zaščito po občinah. Vaja je pokazala le del aktivnosti radioamaterjev, torej uporabo radijskih frekvenc KV, predvidenih za najtežje razmere, ko vse ostale zveze odpovedo. Višji nivo, delo preko repetitorjev, UKV zveze in packet radio (paketni prenos informacij preko UKV postaj) se preizkuša v ostalih vajah vsako leto.

S strani poverjenikov Civilne zaščite je predlagano, da poskušamo prenesti realne odgovore poverjenikov na vprašanja v telegramih, kar je v bodoče izvedljivo, v kolikor se po občinah zagotovi njihova prisotnost.

Opremljenost za vzpostavljanje zvez ni enaka po vseh občinah. Sodelovanje Civilne zaščite z radioamaterskimi klubi po občinah je precej različno glede na poglede in finančna sredstva, s katerimi razpolagajo, vendar ko radijske zveze potrebujemo, je za vse enaka. Pri PSK-31 načinu dela lahko zagotovimo pismene dokumente na terenu, zato je potrebno v sodelovanju s Civilno zaščito vztrajati na nabavi opreme, ki omogoča tudi ta način dela.

 Del ekipe ARON Celje 2005 na zasluženem kosilu… Ocena uspešnosti vaje:
Ocenjujemo, da je vaja dosegla svoj namen, zveze so bile na dobri kakovostni ravni. Frekvence, ki so bile uporabljene za izvedbo vaje, so bile ustrezno izbrane. Radioamaterji-operaterji so pokazali ustrezno strokovno znanje in usposobljenost. Za izvedbo vaje so bila uporabljena obstoječa tehnična sredstva, kar je pokazalo, da radioamaterji ustrezno vzdržujejo tehnična sredstva in antenske sisteme. Pri izvedbi vaje so bila upoštevana načela kodeksa ARON. Splošna ugotovitev je, da je bila vaja uspešno izvedena in cilj vaje dosežen.

Naslednja vaja ARON  bo 25. avgusta 2006  (kontakt:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  ).
Pa še misel:
"Nesreča nikoli ne počiva, najbolj udari takrat, kadar je dolgo ni in nanjo pozabimo." (ljudska)