VAJA VLAK MARIBOR  2005
Stane Koželj, S51NO


Naloge, ki smo jih mariborski radioamaterji kot člani ZRS imeli na vaji so bile v glavnem opisane in načrtovane v Elaboratu za delovanje radioamaterskih komunikacij na vaji »Vlak Maribor 2005«, ki ga je pripravil in zaradi bolezni ne čisto dokončal Štefan Barbarič-S51RS.  Zadnji dan pred vajo je namreč Štefan moral v bolnico, mi pa smo ostali brez iniciatorja, avtorja in odgovornega človeka za sodelovanje ZRS v vaji in prireditvi Dnevi zaščite in reševanja.

Zaradi širokega sodelovanja radioamaterjev v vaji Vlak-2005 sem se kot koordinator med Zvezo radioamaterjev Slovenije (ZRS) in organizatorjem vaje moral obrniti na tri radioklube: Radioklub Maribor, Radioklub Študent in Radioklub Starše. Edino tako sem lahko zagotovil ustrezno strokovno usposobljene radioamaterje na mariborskem področju, ki so bili pripravljeni sodelovati v vaji v delovnem času (za vajo so nekateri morali vzeti dopust). V Ljubljani (CORS – S50ARO) je sodelovala ekipa ZRS v sestavi: Goran, S55OO, Roza, S52AA, in Tilen, S56CT.

Opis sodelovanja v vaji Vlak Maribor 2005


Lokacija:  streha bolnišnice Maribor  


Naloga: Na lokaciji bolnišnice smo vzpostavili 1,2Mbs internetni GATEWAY preko AX25 prenosne PR hrbtenice za  brezžično Motorolino WI-FI omrežje CANOPY.

Sodelovali so: Ivan Ul, S51UL, Stane Koželj, S51NO, Aleš Časar, S56SAC, in Ivan Prelog, S56UEI.


Uporabljena oprema, njen lastnik in njegov radioamaterski znak:
 PR ZRS - Ivan Ul, S51UL
 Antena za 23 cm                        
Koaks napajalni kabel               
ETNC, 1.2 Mbitni modul.          
23cm PSK radijska postaja     
Nepremočljivo ohišje               
Prenosni računalnik za konf.  
Usmernik za napajanje           
Ivan Ul, S51UL
Ivan Ul, S51UL
Ivan Ul, S51UL
Ivan Ul, S51UL
Ivan Ul,  S51UL
Ivan Ul, S51UL
Stane Koželj, S51NO
 

Lokacija:  Magdalenski park, prizorišče same vaje Vlak-2005

Prva naloga: Na lokaciji Magdalenskega parka smo vzpostavili 19,2 kbs (S50ZRS) PACKET RADIO povezavo s  CORS-om (S50ARO) za prenos binarnih datotek - prenos podatkov 1:1.
 Vaja Vlak Maribor 2005 Ker nam nobeden iz Centra za informacije na vaji ni dostavljal sporočil, kar smo po obnašanju informatikov že pred vajo pričakovali, smo samoiniciativno z digitalnim fotoaparatom fotografirali potek vaje in fotografije v obliki binarnih datotek dolžine okoli 100 kB pošiljali PR postaji S50ARO na CORS v Ljubljani. Prve slike so bile v Ljubljani 10 minut po namišljenem trčenju vlaka v cisterno. Prenesli smo okoli 15 slik.

Datoteke smo na S50ARO morali pošiljati s hitrostjo samo 19.2 kbs, ker se je pri višji hitrosti računalnik na S50ARO obesil. Za to pomanjkljivost smo vedeli že pred vajo. Zato je prenos ene 100kB datoteke   trajal 5 minut
namesto 10 sekund. Pred vajo smo preizkušali hiter prenos, vendar se je S50ARO že po nekaj prenešenih datotekah obesil. Na isti PR postaji je tudi PR program WPP, ki nas je v nemščini nagovarjal z »lieber«. Samo tri tekstovne datoteke je treba prevesti v slovenščino, pa ne bi bilo te pripombe. Komuniciranje v nemščini je meni osebno neprijetno pri demonstriranju PR zveze tretji osebi.

Sodelovali so: Ivan Ul, S51UL – operater, Stane Koželj, S51NO – digitalna fotografija, fotoreporter.

Uporabljena oprema, njen lastnik in njegov radioamaterski znak:
TNC 19.2 kbs 
WBFM radijska 70 cm
18-el. antena za 70 cm 
Koaksialni kabel RG214U 
Prenosni računalnik za PR 
Antenski drog s pritrditv. 
Digitalni fotoaparat
Avtomobil/akum. napajanje  
Stane Koželj, S51NO
Stane Koželj, S51NO
Stane Koželj, S51NO
Ivan Ul, S51UL
Ivan Ul, S51UL
Stane Koželj, S51NO
Stane Koželj, S51NO
Stane Koželj, S51NO

 Druga naloga: Vzpostavili smo KV radijsko zvezo v foniji z lokacije Magdalenskega parka v Mariboru do CORS v Ljubljani. Operaterja v Ljubljani smo med potekom vaje samoiniciativno obveščali o poteku reševanja v zamišljeni nesreči, kajti tudi za to postajo nismo iz Centra za informacije dobili nobene konkretne naloge ! Proti večeru se je KV zveza poslabšala, kar je Ivanu, S51DI, dalo misliti, da bi bilo treba za tak slučaj uporabiti tudi 7 MHz področje.  Ekipa v Ljubljani/CORS-S50ARO - z leve: Goran-S55OO, Tilen-S56CT in Roza-S52AA.

Podatki : - vrsta dela je fonija LSB 
                - frekvenca  3700 kHz ± QRM.
                - pozivna znaka: Maribor - S50ZRS,   CORS Ljubljana - S50ARO
Sodelovali so: operater Ivan Dobnik, S51DI, pomoč pri postavitvi antene: Ivan Ul, S51UL, in Stane Koželj, S51NO. 

Uporabljena oprema, njen lastnik in njegov radioamaterski znak:
KV radijska postaja
Antena za 3.7 MHz
Koaksialni kabel
Plastične vrvi za anteno
Avtomobil z akum.  24 V  
Radioklub Maribor,   S59ABC
Ivan Dobnik,    S51DI
Ivan Dobnik, S51DI
Ivan Dobnik, S51DI
Ivan Dobnik, S51DI


Lokacija: Železniški prehod na Ljubljanski cesti, ATV repetitor na Pohorju in tri ATV sprejemne točke v mestu Maribor


Sodelovala sta: Bojan Majhenič, S52ME, in Zorko Kralj, S51IV

Uporabljena oprema,  njen lastnik in njegov radioamaterski znak:
ATV repetitor na Pohorju
FM oddajnik z anteno na 2 GHz
Trije ATV sprejemniki na 1.2 GHz
Pripadajoči koaks. kabli in antene
Programibilna video kamera      
Bojan Majhenič, S52ME
Bojan Majhenič, S52ME
Bojan Majhenič, S52ME,  in Zorko Kralj, S51IV
Bojan Majhenič, S52ME
Bojan Majhenič, S52ME

Naloga: Ekipa  radioamaterske televizije (ATV) je že 8. oktobra, pet dni pred samo vajo postavila nad železniški prehod na Ljubljanski cesti v Mariboru video kamero, katere sliko je vse dni do same vaje Vlak-2005, brezhibno preko ATV repetetitorja na Pohorju, prenašala v analognem in digitalnem načinu.

Nekaj minut pred samo vajo so se začele na brezžični 2,3 GHz-ni slikovni povezavi (uplink) med lokacijo same vaje in ATV pretvornikom na Pohorju pojavljati motnje, ki so občasno prenašano sliko popačile povsem do nerazpoznavnosti. Pet dni je ta prenos slike deloval povsem brezhibno, tik pred vajo pa so nastopile težave. ATV ekipa je med samo vajo opazila, da so bile motnje najizrazitejše takrat, ko se je policijski helikopter, ki je v času vaje preletaval Maribor, približal Pohorju. Iz tega ATV ekipa sklepa, da so motnje prihajale iz helikopterja, ki je najbrž v tem času uporabljal nadzorni video sistem, ki tudi dela na 2,3 GHz frekvenčnem področju.. Njegov močan radijski signal je preprečil brezhiben sprejem slike na ATV repetitorju na Pohorju.

Če bi bila ATV ekipa pravočasno opozorjena, da bo na tem frekvenčnem območju deloval še en slikovni prenosni sistem, bi  poizkusila najti drugačen način prenosa slike na ATV repetitor na Pohorju. Pri tem je treba poudariti, da imamo radioamaterji v takem slučaju zelo malo možnosti, ker imamo na razpolago samo ozke frekvenčne pasove, področja,  na katerih smemo oddajati in še na teh z nekaterimi tehničnimi omejitvami. Na frekvenčnem področju 2,3 GHz smo poleg tega še sekundarni uporabniki. To pa pomeni, da nas primarni uporabniki (profesionalni TV mobilni sistemi za prenos slike) lahko motijo, radioamaterji pa njih ne smemo in moramo v takem slučaju začasno izklopiti svoje naprave.
 KV S50ZRS - Ivan Dobnik, S51DI
Vkljub prenosu vaje Vlak-2005 s pomočjo ATV slike z izrazitimi motnjami, smatramo, da je  ATV ekipa v tehničnem smislu dokazala, da zmore tak projekt. Odpovedala pa je koordinacija in obveščanje. ATV ekipa je v tem segmentu vaje kriva v toliko, da ni v času načrtovanja vaje postaviti pogoj za uspešen prenos slike, da frekvenčnega področja  2,3 GHz nobeden, razen ATV, ne uporablja v času vaje. S takim opozorilom bi bilo tako ATV ekipi kot organizatorju vaje prizanešeno razočaranje nad motenim TV prenosom  slike z vaje Vlak.-2005.

Moram poudariti, da so člani mariborske ATV ekipe svoj ATV sistem tekom let gradili s svojim denarjem brez pomoči radioamaterske ali kake druge organizacije. Samo za to vajo Vlak-2005 so morali za dodatno opremo potrošiti iz svojega žepa za več kot 100.000 SIT, kar ni storil nobeden drug posameznik, udeleženec vaje Vlak-2005. Zamislite si prostovoljne gasilce, ki so tudi sodelovali v vaji, da si morajo vsak od njih za to priliko kupiti za 100.000 SIT svoje opreme. 


Lokacija: Razstavišče  šotor na Grajskem trgu, stojnica ZRS

Naloga: V treh dneh od 13. – 15. oktobra od 10. – 19. ure smo predstavili delovanje radioamaterske organizacije (ZRS) na prireditvi Dnevi zaščite in reševanja.

Sodelovali so:  Stane Koželj, S51NO, Ivan Prelog, S56UEI, Ivan Ul, S51UL, Andrej Šega, S56ZWH, Aleš Časar, S56SAC, Andrej Romih, S56WAN, Veljko Galunič, S57VG, in Rudi Osonkar, S57RO.

Uporabljena oprema, njen lastnik in njegov radioamaterski znak:
 
PR antena za 23 cm
Nosilna konstrukcija antene
Koaksialni kabel RG214U 
ETNC, modem za PR         
PSK 23 cm postaja            
Modulacijski kabel            
Ethernet kabel                  
Usmernik za ETNC             
PC in  HAM SOFTWARE    
Monitor 15 –colski                  
220 V razdelilec                    
Usmernik za APRS                  
APRS sistem                           
Razstavljeni artikli               
Propagandni material   
 
Ivan Ul, S51UL
Stane Koželj, S51NO
Ministrstvo za obrambo Maribor, Branko Cehner
ZRS
ZRS
ZRS
Boštjan Vlaovič, Študenstki radiklub S59DXX
Stane Koželj, S51NO
Stane Koželj, S51NO
Stane Koželj, S51NO
Ministrstvo za obrambo Maribor, Branko Cehner
Radioklub Maribor, S59ABC
Ivan Ul, S51UL
ZRS, S59ABC in S51NO
ZRS


En dan pred pred začetkom razstave smo na panoje prilepili propaganadni material, letake, zemljevide, QSL karte in zastavo ZRS. Na treh razpoložjivih mizah smo razpostavili naše naprave za megabitni PSK PR prenos, za običajni WBFM PR prenos, APRS sprejemnik in pred 35. leti doma izdelano radijsko SSB UKV postajo. Da smo lahko v živo demonstrirali delovanje našega megabitnega PR omrežja in brezžičnega dostopa do interneta , smo morali še istega dne zaradi zaprtosti malega Grajskega trga med  petnadstopne zgradbe, montirati  SBFA  23 cm anteno na ravno streho 25 m visoke zgradbe kina Udarnik. Med to anteno in PSK sprejemnikom v šotoru je bilo potrebno 60 m koaksialnega kabla RG214U. Če bi organizator razstave mesto ZRS stojnice v šotoru postavil bliže k zgradbi z anteno, bi bilo potrebno »samo« 35 m kabla.  Da je ta povezava do pohorskega PR vozlišča S55YMB delovala brezhibno, vkljub tako dolgemu antenskemu kablu, gre zasluga dobri anteni, katere ojačanje je skoraj nadoknadilo veliko kabelsko dušenje 1.3 GHz signala in pa bližini  PR vozlišča S55YMB na Pohorju. Manjkal nam je tudi veliki LCD ali plazma display, ki je bil že pravilo na sosednjih stojnicah. Tako je bil naš 14-colski monitor pravo neopazno revše med velikimi ekrani.
Zanimanje za  ZRS stojnico pri obiskovalcih je bilo tako, kot smo pričakovali, saj  v času pred in med vajo ZRS kot sodelujočo organizacijo ni omenil niti eden od medijev, ki so sicer posvetili dosti pozornosti vaji Vlak-2005. Zadnji sobotni dan razstave je bil okoli stojnice ZRS  kar zadovoljiv vrvež. Obiskovali so nas predvsem sedanji neaktivni, aktivni in celo bivši radioamaterji. Tako je bila prilika, da jim pokažemo, kaj smo dosegli na področju digitalnih komunikacij v zadnjih 20 letih. Starejši radioamaterji smo obujali  spomine na naše radioamaterske dogodivščine. Pogrešali  smo obiske predsednikov sodelujočih radioklubov in drugih predstavnikov ZRS, ki so bili mogoče zaposleni s trgatvijo ?
 Stojnica ZRS na prireditvi Dnevi zaščite in reševanja - Ivan Prelog-S56UEI (levo) in Andrej Šega-S56ZWH

Mimo stojnice ZRS so hodile tudi  osebnosti iz javnega političnega življenja . Edina od teh, ki sta izstopala in se zanimala za našo stojnico, sta bila mariborski župan Boris Sovič in minister za okolje Janez Podobnik. Med tistimi, ki nas niso opazili, so bili načelnik Civilne zaščite Slovenije, načelnik generalštaba SV, minister za obrambo, minister za zdravje, direktor gospodarske zbornice idr.  

Od koroških radioamaterjev, ki so tudi obiskali našo stojnico, smo izvedeli žalostno novico, da so jim vzeli stavbo bivše obmejne karavle na hribu Strojna, vkljub temu, da so z občino Ravne na Koroškem  imeli sklenjeno najemno pogodbo za 99 let.

Podobna usoda čaka tudi  največji 70-članski radioklub Maribor-S59ABC. Stavbo na Partizanski cesti v Mariboru, v kateri je imel radioklub svoje prostore zadnjih 25 let, je občina prodala zasebniku, ki že obnavlja zgradbo. Zasebnik je radioklub prisilil, da do konca leta uporablja samo učilnico. Pisarno, hodnik in malo skladišče pa je moral izprazniti, ker jih novi lastnik že obnavlja. Sedaj je še edini prostor učilnica. Je nabito polna razne klubske opreme, ki jo je radioklub nabavljal od leta 1946. V tem davnem letu je bil ta radioklub ustanovljen med prvimi v Jugoslaviji. Še pred novim letom pa bo moral zapustiti tudi učilnico. Tako bo moral radioklub večji del svojega imetja tako rekoč zastonj razdeliti, saj jo nimamo kam postaviti. Samo diplom in drugih priznanj  60 let uspešnega dela radiokluba je za malo dvorano. Novih prostorov ne more najeti zaradi predrage najemnine. Letni prihodek od članarine znaša cca 400.000 SIT, to pa  radioklub potrebuje za najnujneje poslovanje in vzdrževanje oddajne lokacije na hribu Urban nad Kamnico. Prejšnja leta je radioklub dobival denarno pomoč od občine, s katero je kril stanarino, letos pa je tudi ta dohodek izpadel. Vemo, da občina Maribor razpolaga s praznimi stavbami in prostori, ki so bila prej last JLA in se okoli njih nabirajo smeti, na primer v Radvanju. Če bi nekaj od teh prostorov namenila radioklubu Maribor brez plačila stanarine, bo bil problem sedeža radiokluba v samem mestu Maribor rešen. Tako pa bo ta najstarejši  radioklub v Sloveniji  po novem letu dobival pošto samo še  »fiktivni naslov«.