Ta kategorijo vsebuje na različna frekvenčna področja, ki pa imajo veliko skupnih značilnosti. Delimo jih na:

  • Very high frequency (VHF) zavzema radijske frekvence v območju od 30 MHz (valovna dolžina 10 m) do 300 MHz (valovna dolžina 1 m).

  • Ultra high frequency (UHF) zavzema radijske frekvence v območju med 300 MHz (valovna dolžina 1 meter) in 3.0 GHz (valovna dolžina 10 centimetrov) .

  • Super high frequency (SHF) ali Mikrovalovi zavzema radijske frekvence v območju med  3.0 GHz  (valovna dolžina 10 centimetrov) in 300 GHz v območju med 3.0 (valovna dolžina 1mm).

Pri njih je možno dosegane kratkih do srednje dolgih zemeljskih zvez, ob posebnih atmosferskih pogojih (ES, FAI, Rain scatter,...) pa lahko uspemo z zvezami dolgimi tudi nekaj tisoč km.
Zaradi majhne valovne dolžine so te frekvence uporabne za zveze preko Lune ( EME - Earth Moon Earth) in preko Meteoritskih sledi ( MS - Meteor Scatter)