Izpostava URSZR Brežice bo skupaj z občinami v Posavju, NEK ter URSZR v Ljubljani  od 20. do 23. okotobra 2008 organizirala vajo NEK (Nuklearna Elektrarna Krško) 2008, pri kateri bodo sodelovali tudi radioamaterji.

Z namenom, da se preveri in izpolni organiziranost, pripravljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči v NEK bo od 20. do 23. oktobra potekala državna, štabno poveljniška vaja »NEK-2008«. Scenarij vaje predvideva, da je v NEK prišlo do izrednega dogodka, ko je prišlo do manjšega izpusta v okolje, ki je trajal 30 minut. Vendar pri tem ni prišlo do izpusta radioaktivnih snovi v okolje.