Global Simulated Emergency Test

(Splošna simulacija delovanja v nesrečah)

November 2008.

*****Sobota 8. novembra 2008. leta od 04.00 do 08,00 UTC*****

IARU regije 1 poziva vse včlanjene organizacije in ekipe za komunikacije ob naravnih in drugih nesrečah k sodelovanju testiranja uporabe radioamaterskih radijskih zvez ob naravnih in drugih nesrečah. Testiranje zvez bo izvedeno 8. novembra 2008 med .4. in 8. uro po UTC oziroma med 5. in 9. uro dopoldan po lokalnem času.

Na vaji se bodo uporabile frekvence v bližini določenih frekvenc za nesreče in katastrofe (CoA – Centre of Activity) na 80, 40, 20, 17, 15 m obsegih ±QRM.

Cilji testa oziroma vaje so:
1. povečati interes za sodelovanje v kriznih komunikacijah
2. preizkusiti uporabnost CoA frekvenc v vseh ITU regijah
3. kreiranje postopkov za mednarodne krizne zveze
4. vaja prenosa sporočil z različnimi načini dela

Po dogovorih s konference GAREC (Global Amateur Radio Emergency Communications), radioamaterske postaje, ki sodelujejo na vaji uporabljajo svoje pozivne znake z dodatkom /D (D= Distress/Disaster) vkolikor to dovoljujejo lokalna pravila.

Radijski promet se bo izvajal v vseh načinih dela: v telefoniji (SSB), telegrafiji (CW) in s prenosom podatkov (DATA).

Region 1

3760 kHz, 7060 kHz, 14300 kHz, 18160 kHz, 21360 kHz


Postaje, ki bodo na vaji sodelovale morajo po elektronski pošti poslati pozivni znak pod katerim se bodo javljale. Naslov za oddajo prijav je Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Seznam sodelujočih radioamaterskih postaj bo objavljen na www.raynet-hf.net

V vadbi prenosa sporočil lahko vsaka postaja prenese 6 sporočil, tri v prvih dveh urah in tri sporočila v drugih dveh urah vaje.

Ko so odposlali svoja sporočila, udeleženci začnejo s posredovanjem sporočil drugih radijskih postaj, ko se sporočilo posreduje dvakrat se mora nato posredovati naprej HQ postaji svoje regije. Zaželeno je da sporočila "skačejo" med državami in regijami.

Udeleženci vaje v vaji pozivajo: "CQ GLOBALSET" dajo svoj klicni znak in organizacijo (ARES,RAYNET, NETMAR, ARON.).

Vsak udeleženec vaje lahkop pošlje do 6 sporočil svoji regionalni postaji z naslednjimi podatki:
- čas pošiljanja sporočila UTC
- klicni znak postaje, ki pošilja sporočilo
- zaporedna številka sporočila (1,2 i 3 u prvi polovici i 4,5, i 6 v drugi polovici vaje)
- radioamaterski opseg ki se uporablja ( v valovni dolžini, NE frekvenca)
- število radioamaterjev ki sodjelujejo v vaji na tej radioamaterski postaji
- rezervno napajanje: 1=bez, 2=akumulatorji/baterija, 3= elektroagregat, 4=baterija in elektroagregat
- naziv organizacije (ARON ) ili nacionalna zveza (ZRS)
- Pri posredovanju sporočil dodajati via ... via... zaradi prikaza katere postaje so sodelovale pri prenosu tega sporočila.

Zaradi lažjega prepoznavanja delov sporočila, pred vsakim delom sporočila uporabljati prefiks velikosti enega znaka:

Tako se uporablja:

M(ike) = Message number zaporedna številka sporočila 
 B(ravo) = Band available radioamaterski obseg
 O(scar) = Operators število radioamaterjev ki delajo na tej radijski postaji
 P(apa) = Power available rezervno napajanje

Ko udeleženec prejme sporočilo, ga mora prosredovati proti želeni destinaciji uporabljajoč kateri koli način dela.

Na primer:
Sporočilo od SU1KM iz Egipta za HQ postajo regije 1 je lahko najprej posredovana na Malto na 40 metrih, odtod francoski radijski postaji na 80 metrih in na koncu HQ radijski postaji regije 1 na 80 metrih.

Na primer:
1. ZS6BUU pošilja sporočilo številka 1 ob 0430UTC, 80,40,20,10m radioamaterski opsegi, ki jih uporablja v vaji, 3 operatorji, bez rezervnega vira energije, član je HAMNET.

"0430 ZS6BUU M1 B80 B40 B20 B10 O03 P1 HAMNET"

2. MM3UJL/P pošilja sporočilo številka 4 ob 0700UTC, 160,80,40,20,10m radioamaterski opsegi, ki jih upotrablja v vaji, 2 operatorja, upotrebljata akumulatorje in elektroagregat ,so člani RAYNET

"0700 MM3UJL/P M4 B160 B80 B40 B20 B10 O02 P4 RAYNET"

Regionalne postaje ne pošiljajo sporočil, ampak jih samo sprejemajo. Da bi se izognili motnjam HQ postajam, se prosi udeležence vaje, da pozivajo i izmenjujejo sporočila u korakih po 5 kHz od CoA.

Da bi vaja bila čimbolj podobna resničnim razmeram, se priporoča omejitev izhodne moči na 100 W. Posebej se bo cenilo delo v mobilu ali portablu z uporabo baterij in elektroagregatom.

Podatkovni načini dela

Udeleženci morajo uporabljati enak format sporočil kot pri SSB. Za ta način dela ne bo HQ postaje, toda udeleženci morajo uporabljati frekvence določene za posamezne načine dela u nacionalnih band planih. Zaradi prepoznavanja udeležencev v vaji v odnosu na ostale radioamaterske postaje posebej je pomembno, da se pri teh načinih dela uporablja poziv "CQ GLOBALSET" in da se udeleženci predhodno prijavijo, da bodo sodjelovali u vaji.

Strukturirani načini dela kot WInlink, ALE, PSKmail Lahko pošiljejo spročila direktno na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Udeleženci, ki koristijo ostale načine dela morajo poskušati poslati sporočila z posredovanjem drugih dveh postaj, pred pošiljanjem na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.   zaradi analize.

CW način dela

Telegrafija je vključena u to vajo zaradi povečanja verjetnosti, da udeleženci uspostavijo zveze v otežanih pogojih in se uporablja, ko se zveza ne more uspostaviti z uporabo SSB ili podatkovnega načina dela. Ne bo posebnih HQ postaj za telegrafijo ampak morajo CW postaje delati u bližini CoA frekvenc ko se SSB postaje ne čujejo.

CW postaje morajo uporabljati enak format sporočila koji se uporablja v SSB in ne sme biti hitrejši od od 75 znakov u minuti (15 wpm). Prav tako se CW sporočila posredujejo preko drugih dveh postaj pred pošiljanjem na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. zaradi analize.

ZAKLJUČEK:

Prosim, udeležence vaje, da svoje loge s komentarji, slikami in sugestijami za bodoče vaje pošljejo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Kratko poročilo o vaji je potrebno za konferenco IARU regije 1 ki bo u Cavtatu 16. novembra, a končno poročilo bo pripravljeno v decembru 2008.

Da bo pravično do vseh regij, bomo uporabili tri različne čase za vaje:
naslednja vaja bo 2. maja 2009. leta od 11.00 do 15.00 ure UTC,
ter v novembru 2009. od 18.00 do 22.00 ure UTC.

Zahvaljujemo se za vašo podporo komunikacijam za krizne situacije.

Greg Mossop, G0DUB
organizator GlobalSET-a

Priloga: spisek prijavljenih postaj