Zapisnik 9. redne seje UO ZRS, ki se je odvila 16. novembra 2013, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:


ZAPISNIK 9. REDNE SEJE UO ZRS