Zapisnik 6. korespodenčne seje UO ZRS, ki se je odvila 28. novembra 2013, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:
ZAPISNIK 6. KORESPODENČNE SEJE