Zapisnik 44. volilne Konference ZRS, ki se je odvila 21.03.2015 v Pekrah pri Mariboru je na voljo na sledeči spletni povezavi: