Zapisnik 20. korespodenčne seje UO ZRS, ki se je odvila 9. septembra 2015, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:

ZAPISNIK 20. KORESPODENČNE SEJE UO ZRS 09.09.2015