Zapisnik 23. korespodenčne seje UO ZRS, ki se je odvila 3. junija 2016, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:
ZAPISNIK 23. KORESPODENČNE SEJE UO ZRS 03.06.2016