V skladu s koledarjem ZRS vas vabimo na sestanek predsednikov radioklubov, ki bo:

  • v soboto, 19. 11. 2016, ob 11. uri
  • na lokaciji ZRS, Bezjakova 151, v Pekrah pri Mariboru

 

Na sestanku bomo pogledali naše delo, kaj smo že naredili in kaj bo potrebno narediti še v bodoče, vse z namenom, da bo ZRS v okviru možnosti nudila maksimalno pomoč svojim članom.


Predlagani dnevni red:

• Aktualna dogajanja v ZRS – trenutno finančno stanje
• Aktivnosti IARU
• Izdajanje glasila CQ ZRS
• Aktivnosti ZRS 2016
• Pobude RK (razno)

 

Dodatne informacije so na voljo v sledečem dokumentu:

Vabilo na sestanek predsednikov