Zapisnik 11. redne seje UO ZRS, ki se je odvila 3. avgusta 2017, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE UO ZRS 03.08.2017