Zapisnik 48. volilne konference ZRS 09.03.2019 je na voljo na sledečem naslovu:
Zapisnik 48. volilne konference ZRS 09.03.2019


Podpisani in overjeni izvod je na voljo na sedežu ZRS.