Zapisnik 40. korespondenčne seje UO ZRS, ki se je odvila med 4. in 6. decembrom 2019, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:

ZAPISNIK 40. KORESPONDENČNE SEJE UO ZRS