Zaradi inšpekcijskega nadzora Urada informacijske pooblaščenke se S5 callbook umakne, dokler se ne najde ustrezna rešitev nastalega problema.