Vse informacije o radioamaterskih frekvenčnih razporedih so objavljene v Splošnem aktu o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi