Informativni pregled zasedenosti klicnih znakov objavlja AKOS.