Zapisnik 15. korespodenčne seje UO ZRS, ki se je odvila 13. marca 2015, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:

 

ZAPISNIK 16. KORESPODENČNE SEJE UO ZRS 13.03.2015