Zveza radioamaterjev Slovenije je v septembru 1997 izdala zbirko »Izpitna vprašanja za amaterske operaterje«. Avtorji so bili Andrej Souvent, S51BW, Jože Vehovc, S51EJ in Jure Vraničar, S57XX. Vprašanja so bila sestavljena glede na zahteve takrat veljavne zakonodaje, ki je poznala tri radioamaterske operaterske razrede.

Od takrat se je v zvezi z zakonodajo, ki ureja našo dejavnostjo, marsikaj spreminjalo. Do neke mere so temu dejstvu skušala slediti tudi vprašanja, pa še to zgolj v  elektronski obliki, ki je bila dostopna na internetu. Nikoli pa ni bila izdelana kompletna prenovljena zbirka, ki bi upoštevala vse potrebne spremembe.

V prvi polovici leta 2007 sta se prenove vprašanj in uskladitve z novo zakonodajo lotila Bajko Kulauzović, S57BBA in Jure Vraničar, S57XX. Osnova je bil vsekakor nabor vprašanj iz leta 1997. K sodelovanju je pristopil tudi Tomaž Puca, S56G.

Vprašanja bodo do morebitne drugačne odločitve UO ZRS dostopna le preko spleta v elektronski (PDF) obliki. Taka oblika nam omogoča tudi hitro popravljanje morebitnih napak, ki bi se pri uporabi vprašanj odkrile.

Izpitne pole, ki jih pri opravljanju izpita izpolnjujejo kandidati, bodo sestavljene iz vprašanj iz te zbirke. Vsem kandidatom toplo priporočamo, da se ne učijo na pamet črk, za katerimi se nahajajo pravilni odgovori na zastavljena vprašanja, saj bodo pole imele medsebojno spremenjen vrstni red odgovorov. Potrudite se razumeti, kaj vprašanje od vas zahteva in katero besedilo (ne katera črka pred besedilom) ustreza.

Avtorji upamo, da nam pri pisanju vprašanj ni prepogosto ponagajal računalniški škrat. Kdor meni, da je odkril napako ga prosimo, da svoja opažanja posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Veliko volje pri spoznavanju tematike, uspeha pri izpitih in veselja ob delu na radioamaterskih frekvencah!

Datoteke, ki so na voljo:

Izpitna vprašanja za "A" razred

Izpitna vprašanja za "N" razred

Kriteriji za opravljanje izpitov za radioamaterje

Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

Pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj (PUARP 2006)

Prijavnica za izpit za radioamaterja

Vloga za radioamatersko dovoljenje