Nekateri frekvenčni pasovi so dodeljeni radioamaterjem na primarni osnovi, torej jih uporabljajo samo radioamaterji, ali pa imajo radioamaterji na njih prednost pred ostalimi uporabniki. Preostali frekvenčni pasovi pa so dodeljeni radioamaterjem na sekundarni osnovi, torej v souporabo, kjer radioamaterji ne smejo motiti primarnih uporabnikov.

Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov določa namembnost posameznega frekvenčnega pasu za posamezno radiokomunikacijsko storitev. Podlaga za ta dokument je mednarodni dogovor sprejet v Mednarodni zvezi za telekomunikacije (ITU, Radio Regulation, člen 5).

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc podrobneje opredeljuje pogoje za uporabo posameznega frekvenčnega pasu. V tem dokumentu so tudi navedeni nacionalni in mednarodni akti, na osnovi katerih radioamaterji na območju R Slovenije lahko uporabljajo posamezen frekvenčni pas.

Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi podrobno predpisuje pogoje, katere morajo izpolnjevati radioamaterji, da lahko uporabljajo radijske frekvence, ki so dodeljene radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.