V kolikor prihaja radioamater iz države, ki je podpisnica CEPT-a, potem skladno s CEPT T/R 61-01, radioamater za začasno delo v Sloveniji ne potrebuje posebnih dovoljenj, temveč samo pred svoj klicni znak doda predpono S5/ in za svojim klicnim znakom doda pripono /P ali /M, odvisno od načina dela.

Če pa je radioamater iz tretjih držav (ki ne sodelujejo v CEPT), potem se mora obrniti na AKOS za izdajo začasnega radijskega dovoljenja.