Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct


Že pri pripravi prvega Priročnika za radioamaterje se je pokazalo, da v vsebini "nekaj manjka". Žal so nas takrat preganjali roki. Še huje je bilo leta 2004, ko se je pripravljala 2. izdaja. Zaradi interesov takratnega vodstva se ni želelo počakati niti toliko, da bi v priročnik lahko vključili spremembe, ki so se že napovedovale na zakonodajnem področju.


Prav zaradi podobnih mišljen - tudi v drugih radioamaterskih organizacijah po svetu - je tekst, ki ga je najprej pripravil Mark ON4WW doživel velik uspeh. Prevod je že bil narejen pred leti.
Pred vami je sedaj prevod obširnejšega teksta, kjer sta moči, znanje in izkušnje združila Mark ON4WW in John ON4UN. Besedilo ni namenjeno zgolj HAMletom. Tudi "stare grče" bodo zagotovo našle kaj zanimivega, novega - saj, kot pravi eden od avtorjev, se je marsikaj v zadnjih desetletjih spremenilo, morda pa so nas v preteklosti tudi kaj napačno naučili.

Avtorji:
  • John Devoldere, ON4UN
  • in Mark Demeuleneere, ON4WW
  • Kontrola in popravki Bob Whelan, G3PJT
Prevod besedila:
  • Jure Vraničar, S57XX
  • Jurij Gantar, S57X


Celotno besedilo ETIKA IN OPERATERSKI POSTOPKI ZA RADIOAMATERJE je na voljo v PDF datoteki (verzija Junij 2021, 7,3MB).

73 de Jure S57XX