Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct


+---------------------------------+-----------------------------+ |Radijska frekvenca namenjena |Radijska frekvenca namenjena | |radioamaterski storitvi z močmi |radioamaterski satelitski | |za radioamaterja A in N razreda |storitvi z močmi za | | |radioamaterja A in N razreda | +----------------+----------------+--------------+--------------+ |Frekvenčni pas |Maksimalna |Frekvenčni pas|Maksimalna | | |oddajna moč za | |oddajna moč za| | |radioamaterja | |radioamaterja | | |razreda | |razreda | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ | |A |N | |A | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |135,7 – 137,8 |eirp 1 W| | | | |kHz | | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |472 – 479 kHz |eirp 5 W| | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |1 810 – 2 000 |1 500 W | | | | |kHz | | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |3 500 – 3 800 |1 500 W |100 W | | | |kHz | | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |7 000 – 7 200 |1 500 W |100 W |7 000 – 7 100 |1 500 W | |kHz | | |kHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |10 100 – 10 150 |300 W | | | | |kHz | | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |14 000 – 14 350 |1 500 W | |14 000 – 14 |1 500 W | |kHz | | |250 kHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |18 068 – 18 168 |1 500 W | |18 068 – 18 |300 W | |kHz | | |168 kHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |21 000 – 21 450 |1 500 W |100 W |21 000 – 21 |1 500 W | |kHz | | |450 kHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |24 890 – 24 990 |1 500 W | |24 890 – 24 |300 W | |kHz | | |990 kHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |28 000 – 29 700 |1 500 W |100 W |28 000 – 29 |1 500 W | |kHz | | |700 kHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |40,66 – 40,70 |100 W | | | | |MHz | | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |50 – 52 MHz |100 W |25 W | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |70 – 70,45 MHz |100 W |25 W | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |144 – 146 MHz |1 500 W |25 W |144 – 146 MHz |1 500 W | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |430 – 432 MHz |50 W |25 W | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |432 – 438 MHz |1 500 W |25 W |432 – 438 MHz |1 500 W | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |438 – 440 MHz |50 W |25 W | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |1 240 – 1 300 |300 W | |1 240 – 1 300 |300 W | |MHz | | |MHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |2 300 – 2 450 |300 W | |2 400 – 2 450 |300 W | |MHz | | |MHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |3 400 – 3 410 |100 W | | | | |MHz | | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |5 650 – 5 830 |100 W | |5 830 – 5 850 |50 W | |MHz | | |MHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |10 – 10,5 GHz |100 W | |10,45 – 10,50 |50 W | | | | |GHz | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |24 – 24,05 GHz |50 W | |24 – 24,05 GHz|50 W | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |24,05 – 24,25 |50 W | | | | |GHz | | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |47 – 47,2 GHz |50 W | |47 – 47,2 GHz |50 W | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |47,2 – 48,5 GHz |50 W | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |75,5 – 77,5 GHz |50 W | |76 – 77,5 GHz |50 W | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |77,5 – 78 GHz |50 W | |77,5 – 78 GHz |50 W | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |78 – 81,5 GHz |50 W | |78 – 84 GHz |50 W | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |122,25 – 123,00 |50 W | | | | |GHz | | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |134 – 141 GHz |50 W | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+ |241 – 250 GHz |50 W | | | | +----------------+--------+-------+--------------+--------------+

Opombe:

– Radioamaterjem razreda N ni dovoljena uporaba satelitskih radijskih frekvenčnih pasov.

– V ISM (industrial, scientific and medical) frekvenčnih pasovih, kot so 40,66 – 40,70 MHz, 433,05 – 434,79 MHz, 2400 – 2450 MHz, 5725 – 5850 MHz in 24 – 24,25 GHz, 121 – 123 GHz in 244 – 246 GHz se lahko uporabljajo radijske frekvence za delo opreme v industrijske, znanstvene in medicinske (ISM) namene. V ISM pasovih mora radioamaterska radijska postaja privzeti motnje, ki jih ta oprema povzroča.

(2) Moč oddajnika se smatra kot moč enega ali vsota moči iz več oddajnikov, na istem frekvenčnem področju, ki se v istem časovnem terminu dovedejo v antenske prenosne vode. Moč oddajnika (srednja) je povprečna moč, ki jo oddajnik dovede v antenski prenosni vod v časovnem intervalu, dovolj dolgem v primerjavi z najnižjo frekvenco, ki nastane z modulacijo pri normalnih obratovalnih pogojih.

(3) Status primarne ali sekundarne uporabe posameznih frekvenčnih pasov je določen s Splošnim aktom o načrtu uporabe radijskih frekvenc. V določenem frekvenčnem pasu ima primarni uporabnik prednost pred sekundarnim uporabnikom. Radioamaterske postaje kot sekundarni uporabniki ne smejo povzročati motenj primarnim uporabnikom ter ne morejo zahtevati zaščite pred primarnimi uporabniki v istem frekvenčnem pasu.