Informacije za SKED ZRS  v sredo 4.3.2020

               ARON

V soboto 29. februarja je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekalo že peto Usposabljanje ARON (Amatersko radijsko omrežje za nevarnost), katerega enkrat letno organizira Zveza radioamaterjev Slovenije.

Usposabljanje ARON presega meje Republike Slovenije saj se ga udeležijo tudi radioamaterji ter pripadniki sorodnih služb iz tujine. Med okoli 100 udeleženci so bili na usposabljanju prisotni tudi radioamaterski kolegi iz Bosne in Hercegovine in sicer iz Radio mreže za opasnost Radiokluba "Kozara" Prijedor in Radio mreže za opasnost Zeničko-Dobojskog kantona. Kolegi iz Zenice so predstavili sodelovanje radioamaterjev z njihovo gorsko reševalno službo. Župan občine Maglaj, ki se je dogodka udeležil skupaj s podžupanom, je predstavil pomen radijskih zvez v izrednih razmerih. Sam je aktivno sodeloval v poplavah v Maglaju leta 2014 in je na podlagi lastnih izkušenj pojasnil kako pomembno vlogo so ob komunikacijskem mrku odigrali radioamaterji.

Na usposabljanju je Zveza radioamaterjev Slovenije gostila tudi predstavnika Hrvatskog radioamaterskog saveza in kolege iz Sustava radio veza u kriznim situacijama.

Teme za usposabljanju so bile izbrane v povezavi z vajo SIQUAKE 2020, ki bo v Sloveniji praktično izvedena konec meseca maja. V vaji bodo na podlagi Državnega načrta zaščite in reševanja ob potresu sodelovale tudi enote radioamaterjev. Na usposabljanju so bile zato predstavljene teme v povezavi s prenosom podatkov preko radioamaterskih omrežij na različnih frekvenčnih območjih in vrstah dela, prisotni so se seznanili z novim vozilom za zveze Civilne zaščite ter si razjasnili pojme o tem kaj je Mehanizem Civilne zaščite Evropske unije.

Po predavanjih so gosti iz tujine na povabilo Društva radioamaterjev Trbovlje in županje občine Trbovlje odšli v Zasavje, kjer so nadaljevali druženje.

               ZRS

V Mestnem muzeju Krško je bila včeraj, 3. marca 2020, odprta občasna razstava o delovanju krškega kluba radioamaterjev.

 

Z razstavo bodo obiskovalci dobili vpogled v 60- letno delovanje Radiokluba »Krško«, ki so ga leta 1959 ustanovili dijaki Tehnične šole Krško: Srečko Grošelj, Emil Dolinšek in Franc Oštir. V klub so se kmalu vključili tudi nekateri drugi občani Krškega, med drugim Milan Žuraj, Rajko Županc, Vinko Pirc, Leon Leonardis, Stanko Klinec, Milan Colnar, Anton Drobež in drugi.

 

Na razstavi so predstavljeni zgodovinski mejniki radioamaterstva, delovanje radioamaterstva danes in pregled 60- letnega delovanja Radiokluba »Krško«, ki je del svojih tehničnih naprav in arhivskega gradiva podaril Mestnemu muzeju Krško v trajno last. Muzej je s tem dobil dragoceno gradivo, s katerim ima možnost predstaviti dejavnost radioamaterske organizacije, v katero je danes vključenih 50 članov. Mestni muzej Krško tako tudi s to razstavo izpolnjuje svoje poslanstvo, to pa je predstavljanje dediščine mesta, občine in njenih prebivalcev.

 

V zadnjih letih smo v Mestnem muzeju Krško vložili veliko energije v komunikacijo z našimi javnostmi in v tem okviru nas še posebej veseli, da v muzejski prostor prihajajo prebivalci mesta in občine Krško s svojimi pogledi in predlogi za ohranjevanje dediščine. Tako se razvijamo v muzej, ki je s skupnostjo in njeno dediščino večplastno povezan. Primer takega uspešnega sodelovanja je tudi pričujoča razstava, katere pobudnik je bil član Radiokluba »Krško«, Boško Karabaš, ki je tri mesece večkrat na teden prišel v muzej, kjer je kot informator sodeloval s kustosinjama dr. Heleno Rožman in Nino Sotelšek, pri pripravi razstave. Razstava bo odprta do 14. februarja 2021.

 

Delovanje v javnem interesu

 

Janka, S56AFJ smo prosili, da pridobi informacijo okoli delovanja ZRS in klubov v javnem interesu. Pridobil je odgovor od gospe Škufca na URSZR Ljubljana, ki je zadolžena za podeljevanje statusa delovanja v javnem interesu nevladnim organizacijam glede dajanja poročil o delu v javnem interesu kot je navedeno v predpisih.  Obrazložila je, da radioamaterskim organizacijam ni potrebno dajati teh poročil, ker nismo z odločbo časovno omejeni.

 

49. konferenca ZRS

 

Letna konferenca ZRS bo potekala v soboto 14.3.2020, z že ustaljenim urnikom.

Od osme ure zjutraj pa tja do dvanajste ure, bo v preddverju doma potekal     radioamaterski sejem, ob dvanajsti  uri je predviden za vse obiskovalce malica – bograč s kavico in pijačo. Med trinajsto in štirinajsto uro bodo potekala podelitev priznan in registracija pooblaščencev klubov za konferenco. Ob štirinajsti uri se bo pričela konferenca. Gradivo za ta celodnevni dogodek je bilo poslano na listo Predsedniki.

Pisarna ZRS bo uradovala v času konference od desete do štirinajste ure. V kolikor želite, da se vam pripravijo QSL ke za prevzem, se dogovorite z Mojco.

 

Urednik našega glasila CQ ZRS bo izjemno vesel, vašega članka z radioamatersko vsebino.

 

Se vidimo na konferenci

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       Maribor, 4.3.2020