Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, p. p. 418
1001 Ljubljana

Št.:
Datum: 22. 4. 2020

Zveza radiaoamaterjev Slovenije
Bezjakova ulica 151, Pekre
2341 Limbuš


Zadeva: Obvestilo imetnikom radioamaterskih dovoljenj

Obveščamo vas, da je agencije na svoji spletni z obvestilom za javnost dne 22. 4. 2020 pripravila naslednje obvestilo imetnikom radioamaterskih dovoljenj:
"Obveščamo vse imetnike veljavnih radioamaterskih dovoljenj, ki jim je dovoljenje prenehalo veljati v času izrednih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, da ima radioamatersko dovoljenje status temporarne odločbe, zato se na podlagi drugega odstavka 6. člena ZZUSDUJZ radioamatersko dovoljenje samodejno šteje za podaljšano do prenehanja kriznih ukrepov (trenutno dne 1. 7. 2020) + osem dni, to je do dne 9. 7. 2020."

Hkrati vas obveščamo, da je z obvestilom za javnost dne 30. 3. 2020 (https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/poslovanje-agencije-v-casu-izrednih-ukrepov) o poslovanju agencije v času izrednih ukrepov na podlagi določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; ZZUSDUJZ) zakonski roki, v katerih mora agencija opraviti določeno dejanje ali izdati upravno odločbo, v času trajanja ukrepov ne tečejo. V tem času tudi ne nastopi molk organa.

Prilagojeno poslovanje agencije bo trajalo do preklica izrednih ukrepov, kar bo naredila Vlada Republike Slovenije s sklepom, oziroma najdlje do dne 1. 7. 2020. O prenehanju prilagojenega poslovanja bodo uporabniki obveščeni prek spletnih strani agencije.     

#ostanitezdravi
#ostanitedoma

 

 

 

 

Pripravil:
  Andrej Gril
URKS
  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia

Stegne 7, p. p. 418
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, Europe