Članarina ZRS za leto 2022 ostaja nespremenjena in znaša:
- 40 EUR za redne člane
- 20 EUR za družinske člane
- 20 EUR za operaterje invalide
- 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti)


Radioklubi so dolžni Zvezi radioamaterjev Slovenije posredovati članske podatke za leto 2022 najpozneje do 28. februarja 2022 z uporabo spletnega obrazca na spletni strani Zveze radioamaterjev Slovenije (web obrazci).