ARON

Sodelovanje ZRS na konferenci v FH 2022  IARU R1 EmComm meeting.

Organizator konference je bil Greg Mossop/G0DUB IARU R1 koordinator, ki pričaka udeležence  v sobi BodenSee. Predstavi je plane za v bodoče, kar se tiče vaj in sestankov. EmComm skupina je po njegovi zaslugi zelo aktivna in med nacionalnimi koordinatorji nenehno poteka komunikacija ter sodelovanje. Sledi predstavitev USKA EmComm, katere avtor in govorec je Bernard/HB9ALH. Na zelo razumljiv način je razloži kako so v HB9 sploh prišli v strukture civilne zaščite, v razvitejših državah namreč radioamaterji kot strokovnjaki za vzpostavitev radijskih zvez ob naravnih in drugih nesrečah niso prepoznani. Tudi v Švici so se šele pred kratkim dogovorili za sodelovanje, medtem, ko se v Nemčiji šele dogovarjajo.RPT

 

15.junija je bil v omrežje BrandMeister vrnjen S55DID repetitor na Javorniku.

Alen, S56RAL je testno zamenjal repetitor S55UAR, ki sedaj občutno boljše deluje. Nadgradnja sledi.

 

YOTA

Na sejmu v FN 2022 je bilo danega precej poudarka na delu z mladimi. Za naš hobi nas je lahko strah, če ne bomo imeli dovolj zainteresiranih mladih, ki se nam bodo ob poplavi drugih dejavnosti priključili.

 

Sosedje Hrvati prirejajo letos tabor v okolici Karlovca. Ta je namenjen mladim. Iz Slovenije ni

prijavljenih. Ali ste predsedniki v svojih radioklubih posredovali informacijo svojim članom za ta

mednarodni tabor?  Koliko radioklubov dela z mladimi? Na nivoju ZRS nimamo osebe, ki bi skrbela za to področje. Prav bi bilo, da se za to področje nekdo prosto volno prevzel.

 

ZLET

 

Slovenski taborniki iz Zveze tabornikov Slovenije, prirejajo dogodek ZLET  https://zlet.taborniki.si/

https://www.taborniki.si/zlet-2022-bo-v-cerknem/

Povabili so nas (ZRS oz. radioamaterje) k sodelovanju.

Ekipe tabornikov po cca. 10 oseb štartajo iz petih lokacij na skupen cilj. Po treh dneh hoje z vsakodnevnimi postanki se zberejo na smučišču Cerkno, kjer preživijo v taboru

teden dni.

 

 

CQ ZRS 

V kolikor si dobil delno nepostiskan izvod,  strani 4-5 , 7-8 , 12-13 in 16-17,  te prosimo, da nam ga dostaviš na sedež ZRS  na Bezjakovi 151, 2341 Limbuš. Te izvode bi potreboval tiskar, da bi poskušal ugotoviti zakaj je nastala ta napaka. Normalno, da te čaka tam nov pravilno potiskan izvod, ki ti ga lahko tudi pošljemo.

V kolikor ne moreš dostaviti izvoda, te vsaj prosimo da nas obvestiš, da si prejel nepostiskanega, da vsaj dobimo približno sliko koliko je takih izvodov.

Nekaj nepotiskanih izvodov potrebujemo za tiskarja, da dobimo dobropis pri naslednji številki za 50 glasil CQ ZRS.

 

V vsakem primeru za nov izvod v tem primeru kontaktiraj Mojco v času uradnih ur 070 59 59 59.

 

Urednik Jure ima tako kot vedno prošnjo, da člani ZRS pošljejo svoje prispevke – kaj so delali, kako so bili aktivni, ali so izboljšani pogoji na frekvencah prinesli kakšno zanimivo/novo državo, ali je kdo naredil novo anteno. To in pa dogajanja iz naših klubov naj  pošljejo na urednikov naslov:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

ZRS

 

Hamradio Friedrichshafen 2022, kjer nas je zastopal RK Sevnica S50TTT

 

Radioklub Sevnica/S50TTT je po tem, ko se na razpis za zastopanje ZRS ni prijavil nihče, izrazil pripravljenost, da na sejem odpelje vsaj QSL kartice. Po pogovoru s predsednikom ZRS in podpredsednikom smo se dogovorili še za zastopanje Zveze radioamaterjev Slovenije na stojnici, ki je že bila rezervirana.  Vsem članom RK Sevnica se za opravljeno delo na sejmu FH 2022 javno zahvaljujemo.

Trije člani Radiokluba Sevnica: S57ZM/Marko Zidar, Svit Cestnik/S53SC in S56CT/Tilen Cestnik smo šli v zadnjem trenutku v akcijo in pripravili vse potrebno za odhod.

Še pred dogovorom z ZRS smo že rezervirali hostel v mestu, 8 minut od sejma, saj je bila vremenska napoved izredno slaba.

Pred samim odhodom je bilo potrebno na sedež ZRS v Maribor, kjer smo prevzeli opremo za na stojnico, QSL kartice ter promocijski material.

 

 

 

Vzorno postavljena stojnica ZRS na sejmu FH 2022

 Več o samem dogodku na septembrskem CQ ZRS.

        

 

           Povabilo k sodelovanju radioamaterjev ZRS 

 

Na osnovi pobud in sklepov 51. Konference ZRS Upravni odbor išče z javnim povabilom med članstvom ZRS prostovoljce, ki bi vodili - sodelovali v:

 

-       Komisiji za prenovo Statuta ZRS

-       Volilno kadrovske komisije, ki bi pripravila v sodelovanju z vsemi radioklubi Slovenije predlog članov UO ZRS za naslednje mandatno obdobje – naslednje leto je volilno.

-       Komisijo za popis osnovnih sredstev ZRS, ki v glavnem obsega opremo izdano ARON ekipam na osnovi reverzov po vsej Sloveniji, ter ostalo vgrajeno opremo po celotni Sloveniji.

 

Hvala vsem prostovoljcem, ki boste s svojim delom pripomogli, k še boljši organiziranosti – transparentnosti ZRS ja. 

Svojo pripravljenost javite v našo ZRS pisarno  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , da bo lahko na osnovi vaših prijav UO ZRS uskladil delovanje teh komisij.

 

Arhiv ZRS je živ

 

Kdor svoje preteklosti ne ceni in ohranja, ni vreden bodočnosti

 

Zveza radioamaterjev Slovenije kot tudi Radioklubi imajo status pravne osebe. Pravne osebe pa zakon zavezuje k zbiranju in ohranjanju arhivskega gradiva. Tisti, ki to zanemari je podvržen zakonskim sankcijam, tako pravna kot odgovorna oseba. 

 

Zato je prav, da se pozna nekaj normativnih okvirjev:

 

&  Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
&  Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva,
&  Zakon o nevladnih organizacijah,
&  Zakon o društvih, 
&  Enotne tehnološke zahteve v zvezi z elektronsko hrambo in arhiviranjem dokumentov,
&  Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva (za društva roki niso predpisani),
&  Veljavni zakonski predpisi za vse subjekte, ki ustvarjajo kakršno koli gradivo,
&  Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

 

Seznam gradiva društev, ki imajo vedno lastnost arhivskega gradiva:

 

-       Kronika društva,

-       Dokumenti o ustanovitvi, prenehanju, statusnih spremembah, registracij društva,

-       Statuti, pravilniki in drugi pravni akti,

-       Premoženjsko pravne zadeve (dokumentacija o nepremičninah, ki so last društva ali jih društvo upravlja),

-       Zapisniki sej z gradivom občnih zborov, skupščin, konferenc, komisij, odborov in drugih organov društva,

-       Letni delovni načrt,

-       Letna organizacijska in statistična poročila, poročila o delu,

-       Zaključni račun,

-       Tehnična dokumentacija naprav in objektov, katere investitor in uporabnik je društvo,

-       Priložnostne in jubilejne publikacije društva, interna obvestila, glasila, časopisi,

-       Gradivo o dejavnosti: vabila, programi, plakati, koledarji,

-       Fotografije, filmi o dejavnosti, članih, jubilejih, proslavah in drugih prireditvah,

-       Nagrade in odlikovanja, prispela in podeljena,

-       Spomini, izjave, članki o društvu.

 

Ob tej priložnosti naj bo ta spisek gradiv kot primer, kakšne mape ali registre naj bi imel vsak klub, da bi imel pregleden arhiv. Lepo in prav bi bilo, da tisti klubi, ki nimajo primerne prostore, da te dokumente ali pa vsaj kopije, dostavljajo občasno tudi v Arhiv ZRS. Vsekakor pa obvezno  jubilejne publikacije, glasila, kronike, almanahe kot tudi zapisane spomine članov. Zelo se pogrešajo opisi akcij, ki smo jih v okviru družbeno koristnih del opravili pri elementarnih nesrečah in raznih pomoči drugim organizacijam in državljanom. Akcije in redne vaje ARON morajo biti absolutno zabeležene. 

 

Več o okoli arhiva ZRS v naslednjih CQ ZRS

 

Izpiti na sedežu ZRS

 

V juliju 2022 so predvideni tudi izpiti Radiokluba študent, v kolikor si tudi ti zainteresiran javi to Mojci, da ti posreduje vse podatke, kako se lahko priključiš tem izpitom.

 

  

Pisarna ZRS deluje v času uradnih ur v ponedeljek in četrtek od 13.00 do 17.00. V tem času je na voljo za telefonske informacije na 070 59 59 59.

 

Maribor, 6.7. 2022